« Geri
KORONAVİRÜS HASTALIĞI-2019 SALGININDAN SONRA ATEŞ YÜKSEKLİĞİ AYIRICI TANISINA YENİ BİR BAKIŞ
BURÇİN DURMUŞ, SEFER ÖZKAYA, ALİ AVCI, MUHAMMET KORKUSUZ
Türk Yoğun Bakım Dergisi - 2021;19(1):46-49
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Karaman, Türkiye

Nöroleptik malign sendrom nöroloji pratiğinde az rastlanılan, yüksek doz antipsikotiklerin kullanılması sonucu ortaya çıkan ve fatal seyretme riskinin yüksek olması nedeniyle yoğun bakım izlemi gerektiren bir tablodur. Hastada ateş, rijidite, konfüzyon, solunum sıkıntısı görülebilecek önemli semptomlardır. Özellikle 2019-2020 yılında ortaya çıkan ve önemli bir belirtisi de düşmeyen ateş yüksekliği olan koronavirüs hastalığı-19 hastalığından sonra ateş yüksekliği ile başvuran, anamnezi uygun olan hastaların ayırıcı tanısında akılda bulundurulması gereken bir hastalık olduğu konusunda farkındalığın olması önemlidir. Bu amaçlardan yola çıkarak bu olgunun sunumunun yararlı olacağını düşünmekteyiz.

Facebook'ta Paylaş