« Geri
ANJİOPLASTİ SONRASI ANA İLİAK ARTERDE MEYDANA GELEN BEKLENMEDİK OKLUZYONUN RETROGRAD POPLİTEAL YAKLAŞIMLA TEDAVİSİ: VAKA SUNUMU
ÖMER FARUK ÇİÇEK, KERİM ESENBOĞA
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(2):240-243
Department of Cardiovascular Surgery, Selçuk University Medical Faculty, Konya, Turkey

Yüzeyel femoral ve popliteal arterlerdeki ciddi lezyonların tedavisinde lezyonların uzunluğu, lokalizasyonu ve plak yapısındaki ya da damar duvarındaki yüksek kalsiyum içeriği nedeniyle uygulanacak strateji her vakada bireysel farklılık göstermektedir. Yüzeyel femoral arter okluzyonlarının tedavisinde ipsilateral antegrad ya da kontralateral retrograd yaklaşım sık kullanılmakla birlikte özellikle bu tedavi seçeneklerinin başarılı olmadığı durumlarda retrograd popliteal girişim de alternatif olarak kullanılabilmektedir. Bu vaka sunumunda, antegrad yaklaşımın başarısız olması üzerine popliteal arter yoluyla retrograd yaklaşımın başarılı bir şekilde uygulandığı ancak işlem sonrası karşı taraf ana iliak arterde gerçekleşen beklenmedik aterotrombotik komplikasyon ve başarılı çözümü takdim edilmiştir.

Facebook'ta Paylaş