« Geri
LEVETİRASETAM TEDAVİSİNİN NADİR BİR KOMPLİKASYONU: HALÜSİNASYON
SEHER ERDOGAN, MEHMET BOSNAK
İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi - 2017;4(3):267-269
Gazantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Gaziantep

Levetirasetam, yeni antiepileptik ilaçlardan birisidir. Epilepsi dışında anksiyete bozuklukları, distoni, levodopa ve nöroleptik ilaçlara bağlı olarak gelişen tardive diskinezinin tedavisinde de kullanılmaktadır. Konvülziyon nedeniyle IV fenitoin tedavisi başlanan 10 yaşında erkek hastada kardiyak ritm bozukluğu olması üzerine fenitoin tedavisi kesilerek levetirasetam tedavisi başlandı. Ancak levetirasetam tedavisinin ikinci gününde hastada görsel ve işitsel halüsinasyonlar gözlendi. Levetirasetam kesilerek yerine sodyum valproat tedavisi başlandı ve halüsinasyonların kaybolduğu görüldü. Bu olgu ile halüsinasyonun, levetirasetamın nadir komplikasyonlarından biri olduğunu hatırlatmak istedik.

Facebook'ta Paylaş