« Geri
KADINLARDA FARKLI BİR İSKELET BÖLGESİ OLARAK PROKSİMAL TİBİANIN KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUNUN NORMAL ARALIĞI
MUSTAFA ARİF ALUCLU, FATİH BATİ, ERSOY KEKİLLİ
İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi - 2016;3(3):201-208
Yenişehir Hastanesi, Pediatri Kliniği, Mersin, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Osteoporoz kemik yoğunluğunun azalması ve kemik yapısının bozulması ile karekterize ilerleyici metabolic kemik hastalığıdır. Çift enerji X-ışını absorpsiyometre (DXA) kemik mineral yoğunluğu ölçümünde yaygın kullanılan güvenilir ölçüm tekniğidir. Çalışmamızın amacı sol proksimal tibia kemik mineral yoğunluğunun normal aralığını belirlemektir. YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 25-69 yaşları arasındaki 55 kadında yapıldı. Lumbal vertebra ve sol proksimal tibianın DXA kullanılarak kemik mineral yoğunlukları ölçüldü. Sol proksimal tibia alt-bölgelerin kemik mineral yoğunluğu değerleri ile total lumbal vertebra BMD değeri arasında anlamlı korelasyon vardı (r=0.111-0.766). Normal populasyonda total lumbal vertebra (L1-L4) ortalama KMY değerine götüren lineer regresyon formülüyle yaş ile uyumlu sol proksimal tibia bölgelerinin ortalama KMY değeri hesaplandı. Bundan yeni simüle edilmiş T skorları ölçüldü. BULGULAR: Proksimal tibia alt-bölgelerinin yeni simüle edilmiş T skorları ile total lumbal vertebra T skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). TARTIŞMA ve SONUÇ: Proksimal tibianın osteoporozda KMY ölçümü için ideal yeni bir değerlendirme alanı olduğunu düşünmekteyiz.

Facebook'ta Paylaş