« Geri
KARIN AĞRISI ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN HASTADA ÇOKLU SEBZE-MEYVE ALERJİSİ
ÖNER ÖZDEMİR
İstanbul Tıp Dergisi - 2021;22(4):332-325
Sakarya University Training and Research Hospital, Clinic of Pediatrics, Division of Allergy and Immunology, Sakarya, Turkey

Meyve ve sebzelere alerji, ergen ve erişkinlerde en sık rastlanan besin alerjisidir. Meyve ve sebze alerjisinin en sık görülen klinik şekli (fenotipi) polen-besin alerji sendromu (PFAS) (oral alerji sendromu) ve lipid transfer protein (LTP) sendromudur. PFAS’de, meyve ve sebze alerjisi dayanıksız (labil) Bet v 1 veya profilin gibi polen alerjenlerine primer duyarlaşma ile meydana gelir ve genellikle lokal orofaringeal semptomlarla giden hafif bir fenotipe yol açar. Fakat LTP sendromu, stabil bitki besin alerjeni olan LTP duyarlaşmasına bağlı oluşur ve sıklıkla sistemik alerjik semptomlara ve daha fazlası anafilaksiye yol açabilir. Bu hastaların tedavisini yönlendirmede, bileşenedayalı moleküler teşhis yöntemi esastır. Mevcut tedavi stratejileri alerjenden korunma ve yaşamı tehdit eden LTP alerjik reaksiyonlarında epinefrin gibi kurtarıcı ilaç kullanımını içerir. Allerjen spesifik polen immünoterapisi PFAS’nin tedavisinde yararlı bulunmamış olmakla beraber, LTP’lerine karşı verilen sublingual immünoterapi ümit vadetmektedir. Burada, uzun süredir karın ağrısı olan ilginç bir hastanın PFAS tanısı konulması güncel literatür veriler ışığında tartışılacaktır.

Facebook'ta Paylaş