« Geri
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİNDE HİPEREMESİS GRAVİDARUM NEDENİYLE YATAN HASTALARIN MATERNAL VE FETAL SONUÇLARI
MELİKE NUR AKIN, BURAK SEZGİN, BURCU KASAP
Ege Klinikleri Tıp Dergisi - 2021;59(1):12-16
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği; Muğla, Türkiye

Amaç: Kliniğimizde hiperemesis gravidarum nedeniyle yatan ve tedavi edilen hastaların maternal ve fetal sonuçlarını değerlendirmek Materyal ve Metod: Hastanemizde doğumu gerçekleşen 58 hiperemesis gravidarumlu hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik, klinik, hormonal ve tam idrar tetkiki parametreleri toplandı. Bulgular: Yaptığımız analizlerin sonucunda, hastaların ilk başvuruda ortalama gebelik haftası 9.5 ± 2.40 haftaydı. Hastaların ortalama gebelik öncesi ağırlıkları 67.48 ± 8.71 kg, doğum sonrası ağırlıkları 75.74 ± 11.69 kg ve gebelik süresince kilo alımları 8.26 ± 4.45 kg olarak tespit edildi. Hastaların 53.4 % ü normal doğum ve % 46.6 sı sezaryen ile doğum yaptı. Hiperemesis gravidarumlu hastaların ortalama doğum haftası 37.66 ± 1.51 dı. Yenidoğan bebeklerin ortalama ağırlıkları 3045.34 ± 341.61 gram olarak bulundu. Yenidoğan bebeklerin % 55.17 sinde cinsiyet kız olarak tespit edildi. Hastaların % 27.6 sı hiperemesis şikayetlerinin alevlenmesi üzerine hastaneye tekrar başvurmak durumunda kaldı. Tüm hastaların ortalama hastanede yatış süresi 2.74 ± 1.59 gündü. Hastaların ortalama TSH seviyeleri 1.15 ± 1.01 olarak bulundu. Yaptığımız korelasyon analizinde idrarda keton oranı ile hastanede yatış süresi arasında pozitif yönlü anlamlı bir korelasyon tespit edildi. (r=0.402, p=0.002). Sonuç: Hastanemizde hiperemesis gravidarum literartür verileri ile uyumlu olarak memnun edici sonuçlarla tedavi edilmektedir. İdrarda keton tespit edilen hastaların daha etkin tedavisi, hastanede yatış süresini azaltmada etkili olabilir.

Facebook'ta Paylaş