« Geri
EVDE EGZERSİZ PROGRAMLARI MULTİPL SKLEROZ TEDAVİSİNDE DÜŞÜK MALİYETLİ BİR ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?
ZEYNEP AYKIN YIĞMAN, ÖZGÜR ZELİHA KARAAHMET, EBRU UMAY, FATMA AVŞAR ERTÜRK, BÜLENT GÜVEN
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(6):827-832
Polatlı Duatepe State Hospital, Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara, Turkey

Amaç: Bu çalışmada, aerobik egzersiz programlarının Multipl Skleroz (MS) hastaları ve sağlıklı kontroller üzerindeki etkisini karşılaştırmayı ve ev egzersiz programlarının denetimli egzersiz programları kadar etkili olabileceğini göstermeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Seksen katılımcı bu çalışmaya dahil edildi ve evde egzersiz grubu (ayaktan tedavi), denetimli egzersiz grubu (yatarak tedavi) ve sağlıklı kontroller olarak gruplara ayrıldı. Tüm katılımcılara 6 haftalık aerobik egzersiz programı verildi. Egzersiz programı öncesi ve sonrası, 6 Dakika Yürüme Testi (6DYT), Yorgunluk Şiddet Ölçeği (YŞÖ), Modifiye Ashworth Ölçeği (MAÖ), Berg Denge Ölçeği (BDÖ), Genişletilmiş Yetersizlik Düzeyi Ölçeği (EDSS), Kardiyopulmoner Egzersiz Testi (KPET), ve MS Yaşam Kalitesi Ölçeği (MSYKÖ-54) katılımcılara uygulandı. Bulgular: 6DYT ve KPET verileri değerlendirildiğinde hasta ve kontrol gruplarının egzersiz programından yararlandığı görüldü. Hem ayaktan hem de yatan hasta gruplarının 6DYT, BDÖ, YŞÖ, MSYKÖ-54 ve KPET verilerinde tedavi sonrası anlamlı düzelme oldu ve değişim oranları karşılaştırıldığında gruplar arasında fark yoktu. Sonuç: Ev temelli egzersiz programının denetimli egzersiz programı kadar etkili olduğunu gözlemledik. Maliyet, etkinlik ve erişilebilirlik açısından MS hastalarda egzersiz programı planlanırken öncelikle ev programının önerilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Facebook'ta Paylaş