« Geri
SAĞ DİYAFRAM AGENEZİSİ VE EKSTREMİTE ANOMALİSİ OLAN YETİŞKİNDE LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ: LİTERATÜRDE BİR İLK
JULİDE SAĞIROĞLU, ERCÜMENT TOMBALAK, SARENUR BAŞARAN YILMAZ, FİKRET BALYEMEZ, TUNÇ EREN, ORHAN ALİMOĞLU
İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi - 2016;3(2):146-149
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, İstanbul

Kolelithiasis tanısıyla elektif laparoskopik kolesistektomi yaptığımız hastada intraoperatif olarak görülen sağ diafragma agenezisinin dokümante edilerek literatür eşliğinde tartışılması. Sağ üst karın bölgesinde son birkaç aydır ağrı şikayetiyle polikliniğimize başvuran normal mental kapasitede, iki normal çocuk annesi olan 36 yaşında kadın hastada yapılan radyolojik değerlendirmeler sonucunda kolelithiasis mevcudiyeti, safra kesesi ve ekstrahepatik safra yollarının karaciğer anteriorunda yerleşmiş olduğu ve bununla beraber sağ diafragma parezisinin de eşlik ettiği düşünüldü. Çocukluğundan beri sık sık solunum rahatsızlığı çektiğini ve hep yüksek yastıkta yattığını bildiren, sağ kol ve ön kolun normalden kısa ve sağ elin hipoplazik ve malforme olduğu hastanın kliniğimiz genel cerrahi konseyinde değerlendirilmesi sonrasında elektif kolesistektomiye alınmasına karar verildi. Laparoskopik girişimde karaciğer ve sağ akciğer arasında diafragmanın olmadığı farkedildi. Safra kesesi ve ekstrahepatik safra yollarının karaciğerin antero-superioruna deplase olduğu, kolonun kısmen toraksta olduğu görüldü. Sağ akciğerin hipoplazik olduğu, sol tarafta diafragmanın normal olduğu görülerek video kaydı yapıldı. Kolesistektomi sorunsuz tamamlandı. Operasyon normal şartlarda sonlandırıldı. Hastanın rutin takiplerinde sorunsuz olduğu gözlendi. Tek taraflı diafragma agenezisi yetişkinlerde çok nadir görülen bir durum olup bu olgularda başarılı laparoskopik kolesistektomi literatürde henüz belgelenmemiştir. Diafragma agenezisi durumunda karaciğer ve ekstrahepatik safra yolları da toraksa doğru yer değiştireceğinden laparoskopik kolesistektomi işlemi sırasında maksimum tedbir alınmalıdır.

Facebook'ta Paylaş