« Geri
DUODENUM DİVERTİKÜLÜ PERFORASYONU: OLGU SUNUMU
MEHMET GÜLMEZ, MEHMET KAMİL YILDIZ, HACI MEHMET ODABAŞI, HACI HASAN ABUOĞLU, ONUR İLHAN, KÜBRA KAYTAZ
İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi - 2016;3(2):143-145
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Duodenum sindirim sisteminde divertikülün kolondan sonra ikinci en sık yerleştiği lokalizasyondur. Perforasyon duodenum divertikülünün en nadir görülen fakat en ciddi komplikasyonudur. Biz olgumuzda acil servise karın ağrısı ve kusma şikayeti ile başvuran, operasyon öncesinde çekilen bilgisayarlı tomografi ile “duodenum divertikülü perforasyonu” ön tanısı konularak opere edilen 22 yaşındaki erkek hastayı sunuyoruz.

Facebook'ta Paylaş