« Geri
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE ADRENAL BEZİN HACİMSEL DEĞERLENDİRMESİ
İBRAHİM ÖNDER YENİÇERİ, NEŞAT ÇULLU
Ege Klinikleri Tıp Dergisi - 2021;59(1):29-35
Muğla Sıtkı Koçman Universitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı

Amaç: Amacımız böbrek üstü bezi hacimlerini ölçmek ve yaş, cinsiyet, vücut yüzey alanı ve vücut kitle indeksi gibi değişkenlerle ilgili değişiklikleri araştırmaktır. Yöntemler: Farklı yaşlardaki 98 kadın ve erkeğin kontrastsız abdominal BT incelemeleri adrenal bez hacimleri (ABH) açısından incelendi. Olguların ABH’leri otomatik segmentasyon programı ile ölçüldü. Yaş grupları, cinsiyet, boy, kilo, vücut yüzey alanı (VYA), vücut kitle indeksi (VKİ) ve ABH’ leri arasındaki ilişkiler araştırıldı. Bulgular: Ortalama sağ ABH 3, 23 ± 1, 03 cm3, ortalama sol ABH 3, 82 ± 1, 31 cm3 ölçüldü. Sağ ve sol arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı. Toplam ABH’ler açısından erkekler ve kadınlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Ancak VKİ’ne göre yapılan ABH ölçümlerinde kadın ve erkek arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Toplam ABH ile boy arasında zayıf bir korelasyon vardı (r = 0.20 p = 0.05). Toplam ABH ile ağırlık arasında orta derecede bir korelasyon vardı (r = 0.43 p <0.001) Sonuç: Bu çalışma ile nispeten sağlıklı bir popülasyonda ABH bilgisi verilmiştir. Yaşla birlikte böbrek üstü bezi boyutunda bir artış gözlenmiş olsa da, bunun yaşla birlikte kilo artışından kaynaklandığı görülmektedir. Adrenal bez hacminde ağırlığın önemli bir faktör olduğunu düşünüyoruz.

Facebook'ta Paylaş