« Geri
TETİK PARMAK OLGULARINDA USG EŞLİĞİNDE STEROİD ENJEKSİYON UYGULANMASI İLE PERKÜTAN GEVŞETME TEKNİĞİNİN ORTA DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
LEVENT ADIYEKE, ATİLLA POLAT, EMRE KARADENİZ, MUSTAFA SEFA ÖZEL, MERİÇ UĞURLAR, ZEYİT YALÇIN
Haydarpaşa Numune Medical Journal - 2016;56(1):34-41
Ümraniye E.A. Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Tetik parmak hastalığı toplumda %3 oranında görülen bir hastalıktır. Dar osseofibröz tünelden kayma hareketinin bozulduğu bu hastalığın tedavisinde cerrahi olmayan yöntemler ile başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Bu çalışmadaki amacımız tetik parmak tedavisinde ultrason eşliğinde enjeksiyon yöntemi ile perkütan gevşetme yönteminin klinik ve fonksiyonel sonuçlarını karşılaştırmaktır. Bu çalışmaya polikliniğimize el 1. parmakta tetik parmak şikâyeti ile gelen 51 hasta dahil edildi. Hastaların 39’u bayan ve 12’si erkekti. Hastaların müdahale öncesi fonksiyonel ve klinik değerlendirmesi Michigan El skoru, ve Quick-DASH skorlaması ile yapıldı. Çalışmaya 51 olgu dahil edildi. Hastaların 39’u kadın (%76, 5) ve 12’si erkekti (%23, 5). Hastaların ortalama yaşı 52.14 (dağılım: 29- 80) idi. 51 hastanın 36’sının sağ, 15’inin sol başparmağı etkilenmişti. 29 (%56, 9) olguda perkütan gevşetme, 22 (%43, 1) olguda ultrason eşliğinde enjeksiyon uygulandı. İşe başlama süresi perkütan gevşetme uygulanan grupta, ultrason eşliğinde enjeksiyon uygulanan gruba göre daha uzun bulundu. Her iki grubun tedavi öncesi ve sonrası Michigan El ve Quick-DASH skorları karşılaştırıldı. Perkütan gevşetme uygulanan grubun tedavi sonrası Quick-DASH skorları, ultrason eşliğinde enjeksiyon uygulanan gruba göre yüksek bulundu. Tetik parmak hastalığının tedavisinde cerrahi olmayan tedavi yöntemleri ile başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Perkütan gevşetmeye göre ultrason eşliğinde enjeksiyon yönteminde hasta memnuniyeti daha yüksek ve işe başlama süresi daha erken bulunmuştur.

Facebook'ta Paylaş