« Geri
VENTİLE YENİDOĞANLARDA SEPSİS ETKENİNİN BELİRLENMESİNDE ENDOTRAKEAL ASPİRAT KÜLTÜRLERİ
ABDULKADİR BOZAYKUT, BELTİNGE DEMİRCİOĞLU KILIÇ, İLKE OZAHI İPEK, ENVER ATAY
Haydarpaşa Numune Medical Journal - 2005;45(3):129-132
Zeynep Kamil Maternity and Children's Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Yenidoğanlar, nazokomial enfeksiyonlara en duyarlı yaş grubudur. İnvazif girişim uygulanması ile nazokomial enfeksiyon riski de arttığından, ventile edilen bebeklerde risk yüksektir. Entübasyona bağlı lezyonlar, yutma refleksi ve siliyer fonksiyonlarda bozulmaya yol açarak farenks ve trakeada bakteriyel kolonizasyona neden olurlar. Amaç: Ventile yenidoğanlarda gelişebilecek sepsis etkenini belirlemede seri endotrakeal aspirat kültürlerinin değerini göstermek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma, 1 yıllık süre boyunca (Haziran 2001-Haziran 2002) Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören 100 bebekte gerçekleştirilmiştir. Endotrakeal aspirat ve kan kültürleri, ilk olarak 3. gün ve sonrasında da haftada bir olacak şekilde eşzamanlı olarak alınmıştır. Bulgular: Hastaların sadece %17.6'sında kan ve endotrakeal aspirat kültüründe aynı mikroorganizma üremiştir. Doğum ağırlığı azaldıkça, gestasyon haftası küçüldükçe ve entübasyon süresi arttıkça, kültürlerde üreme oranının arttığı gözlenmiştir. Tartışma: Endotrakeal aspirat kültür sonucuna göre antibiyotik tedavisi düzenlemek, oluşabilecek bir sepsis tedavisi için uygun olmayacaktır. Daha da önemlisi, gereksiz antibiyotik kullanımı ile hastanelerde rezistan mikroorganizmalarda artış olabilir.

Facebook'ta Paylaş