« Geri
OLGULAR IŞIĞINDA İLEUSUN GÜNCEL CERRAHİ TEDAVİSİ
AHMET ALYANAK, MERTER GÜLEN, BAHADIR EGE
Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - 2021;2(3):96-98
Yüksek İhtisas Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Her yıl dünya genelinde 200 milyondan fazla ameliyat yapılmaktadır. Bu hastaların çoğu ileri yaş gibi komorbid özelliklere sahiptir (1). Postoperatif ileus genellikle karın ameliyatlarından sonra gelişen can sıkıcı bir durumdur. Kolorektal cerrahi sonrası postoperaif ileus görülme sıklığı diğer cerrahilere göre daha sıktır. Postoperatif ileus görülme sıklığı %10 ile %30 değişen insidans oranları bildirilmiştir(2,3). İleus gelişimi için çeşitli risk faktörleri tanımlanmıştır. Bu risk faktörleri; ileri yaş, açık cerrahi yaklaşımlar, ameliyatın zorluğu, ameliyat süresinin 3 saatten fazla olması, bağırsakların fazla manüplasyonu, hemotokritte düşüş veya kan transfüzyonu/kristaloid ihtiyacı ve geç mobilizasyon olarak özetlenebilir. Çoğu olguda bu risk faktörlerinin birden fazlasının olduğu gözlenmektedir. İleus patofizyolojisi; Vather ve arkadaşları tarafından, bozulmuş motilite ve bağırsak duvar ödemi olarak tanımlanmıştır (4). Bazı yayınlarda her nekadar mekanik ileusun 12 saat içinde operasyonun kural olduğunu reddedip konservatif tedavi edilebileceğini savunsada (5), bizim bu iki olguda deneyimlediğimiz bu tür olgularda konservatif yaklaşımın tedavide pek yeterli olmadığıdır. Ve belki konservatif tedavide fazla ısrar etmenin hastanın genel durumunda geri dönüşsüz hasarlar bırakabileceğidir. Biz bu çalışmada karmaşık bir tablo sunan iki ileus olgusunda güncel cerrahi tedavilerin irdelenmesini amaçladık.

Facebook'ta Paylaş