« Geri
ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN ADRENAL İNSİDENTALOMA OLGULARİMİZİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
İLKER CORDAN, MUSTAFA CAN, MUHAMMET KOCABAS, MELİA KARAKOSE, MUSTAFA KULAKSİZOGLU, FERİDUN KARAKURT
Selçuk Tıp Dergisi - 2021;37(1):52-56
Necmettin Erbakan University , Meram Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Konya, T urkey

Amaç: Bu çalışmada, farklı şikayetler nedeniyle yapılan görüntülemelerde adrenal insidentaloma saptanan ve endokrinoloji polikliniğimize yönlendirilen hastaların hormonal durumlarını, tedavilerini ve histopatolojik tanılarını gözden geçirmeyi amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya 2015-2018 yılları arasında farklı şikayetler nedeniyle yapılan görüntülemelerde adrenal insidentaloma saptanan ve endokrinoloji polikliniğine yönlendirilen 217 hasta alındı. Biyokimyasal olarak 1 mg deksametazon supresyon testi ve 24 saatlik idrar serbest kortizolü, 24 saatlik idrarda metanefrin ve normetanefrin düzeyleri tüm hastalarda değerlendirildi. Hipertansiyonu olan hastalara aldesteron/renin aktivitesi açısından tarama yapıldı. Adrenal insidentalomaların BT veya MRG ile değerlendirilen görüntüleme özellikleri tarandı. Bulgular: Olguların değerlendirmesinde; 180’i (%83) nonfonksiyonel, 37’si (%17) fonksiyonel olarak değerlendirildi. Fonksiyonel olarak değerlendirilen 37 hastanın; 10’unda (%4.6) feokromasitoma, 5’inde (%2.3), Cushing sendromu, 9’unda (%4.1), subklinik Cushing sendromu, 13’ünde(%6) primer hiperaldesteronizm saptandı. Nonfonksiyonel olarak değerlendirilen 180 hastanın; 7’sinde metastatik hastalık (3’ü küçük hücre dışı akciğer karsinomu, 1’i meme kanseri, 1’i prostat karsinomu ve 2’si primeri bilinmeyen kanser), 4’ü myelolipom, 1’i ganglionörom, 1’i kisthidatik, 2’sinde adrenokortikal karsinom saptandı. Sonuç: Bu çalışmanın sonucuna göre adrenal insidentalomalı hastalarda hormonal olarak aktif olma durumu nadir değildir. Bazı adrenal kitleler malign özellik taşıyabilmektedir. Bu nedenle adrenal insidentaloma hem fonksiyonel olup olmadığı hem de malign-benign lezyon ayırımı acısından tetkik edilmesi gereken bir durumdur .

Facebook'ta Paylaş