« Geri
POSTOPERATİF DÖNEM YOĞUN BAKIM TAKİBİNDE KAS GÜÇSÜZLÜĞÜ GELİŞEN HASTANIN KLİNİK TAKİBİ
MUSTAFA DENİZ, ALİ RIZA KAĞNICI, BİLGE BANU TAŞDEMİR, İBRAHİM KURT
Türk Yoğun Bakım Dergisi - 2021;19(4):192-195
İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği, Bolu, Türkiye

İnce bağırsak perforasyonu nedeniyle akut batın ameliyatı sonrası yoğun bakıma alınan hasta, postoperatif kas güçsüzlüğü nedeniyle tetkik edilmiş olup, ayırıcı tanı üzerine çalışılmıştır. Guillain-Barré sendromu akut enflamatuvar demiyelinizan bir polinöropatidir. Etiyolojide geçirilmiş enfeksiyonlar, cerrahi, transplantasyon ve malignite gibi durumlar suçlanmaktadır. Öykü, klinik muayene ve takip, laboratuvar tetkikleri ve elektrofizyolojik çalışmalar tanıda ve ayırıcı tanıda önemlidir. İntravenöz immünoglobulin ve plazmaferez tedavinin ana öğeleri olsa da destek tedavisi uzun süren tedavi sürecinde önemlidir. Bu olgu sunumunda cerrahi öyküsü olan ve gastrointestinal stromal tümörün nadir bir paraneoplastik sonucu olabileceğini düşündüğümüz hastaya yoğun bakımdaki yaklaşımımızı tartıştık.

Facebook'ta Paylaş