« Geri
TÜRKİYE’NİN KIRSAL VE KENTSEL BÖLGELERİNDE DOĞUM KORKUSU: İKİ POPULASYONUN KARŞILAŞTIRILMASI
FİLİZ OKUMUS, NEVİN SAHİN
İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi - 2017;4(3):247-256
İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Doğum, birçok kadının yaşadığı doğal bir fizyolojik olay olup sıklıkla kadınlar için korku kaynağıdır. Türkiye’de sezaryen oranları kentsel alanlarda kırsal alanlardan daha yüksektir. Çalışmada, Türkiye’deki sezaryen oranı en düşük olan yerleşim yerinde doğum korkusun da düşük oranda görüleceği hipotez edildi. Bu çalışma, birisi kırsal diğeri kentsel iki yerleşik popülasyondaki kadınların doğum korku düzeyinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, büyük bir kent olan İstanbul’da ve kırsal kesimde bulunan Siirt illerinde toplam 253 gebede yürütülmüştür. Tanımlayıcı bilgi formu ve WİJMA Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği (W-DEQ) A versiyonu kullanılmıştır. BULGULAR: Siirt örnekleminde yer alan kadınlarda şiddetli doğum korkusu olduğu belirlendi, ancak Siirt örneklemindeki kadınların doğum korkusu İstanbul örneklemindeki kadınlardan daha düşüktü. İstanbul örneklemindeki kadınlar daha yüksek doğum korkusuna ve daha çok vaginal doğum tercihine sahipti. Bu, sezaryen oranı yüksek olan yerleşim yerinde kadınların yüksek doğum korkularına rağmen vaginal doğumu tercih edebildiklerini göstermektedir. Kadınların yaşadığı yer (kırsal alanlara karşı kentsel alanlar) doğum algılarını ve dolayısıyla onların doğum korkularını etkilemektedir. TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları, doğum korkusunun her kültürel ortamda artmış olması ile ilişkili faktörleri daha iyi anlamak için kültürler arası ve bölgesel araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Facebook'ta Paylaş