« Geri
NON-LNVAZİV YÖNTEMLERLE TANI KONULAMAMIŞ ÇOCUKLUK ÇAĞI HEMATÜRİ OLGULARINDA BÖBREK BİYOPSİSİNİN YERİ VE İZLEM SONUÇLARI
HAKAN UZUN, ERKİN SERDAROĞLU, MUSTAFA BAK
Haydarpaşa Numune Medical Journal - 2005;45(3):138-140
Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Cerrahisi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hematüri ciddi renal hastalık kuşkusu yaratan bir durumdur. Önemli bir diyagnostik problemdir. Non-invaziv yöntemlerle tanı konulamamış olan hematüri hastalarının böbrek biyopsisi sonuçlarının ve izlemlerinin araştırıldığı bu çalışmada 25 olgu değerlendirilmiştir. Olguların 16'sı asemptomatik izole mikroskobik hematüri, 5'i rekürren makroskobik hematüri ve 4'ü mikroskobik hematüri ile birlikte düşük düzeyde proteinüri gösteriyordu. Asemptomatik izole mikroskobik hematüri grubunda böbrek biyopsisi ile IgA nefropatisi 8 olguda, vaskülit 2 olguda, birer hastada da IgM nefropatisi ve tubulointerstisyel nefrit saptandı. Asemptomatik mikroskobik hematüri ve proteinüri gösteren grupta yer alan 4 hastanın 2'sinde mezengioproliferatif glomerülonefrit, birinde IgA nefropatisi ve birinde de fokal segmental glomerüloskleroz saptandı. Rekürren makroskobik hematürili 5 olgunun tümünde ve asemptomatik izole mikroskobik hematüri gösteren hastaların 4'ünde böbrek biyopsisi bulguları normal idi. Hastaların hiçbiri izlemleri süresince ağır derecede renal fonksiyon bozukluğu göstermemiştir. Olguların büyük bir çoğunluğunun iyi prognozlu olduğu görüldü.

Facebook'ta Paylaş