« Geri
PANDEMİ NEDENİYLE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İNFLUENZA AŞISINA YAKLAŞIMI DEĞİŞTİ Mİ? COVİD-19 AŞISINA BAKIŞ AÇILARI NELERDİR?
NESİBE KORKMAZ, GÜLNUR KUL
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(6):870-874
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Resarch Hospital, Department of Infectious and Clinical Microbiology Diseases, Ankara, Turkey

Amaç: Pandemi döneminde sağlık çalışanlarında influenza aşısı alımının arttırılması solunum yolu enfeksiyonlarının yönetimine fayda sağlayacaktır. Bu çalışma, COVID-19 pandemisinin influenza aşısı ve COVID-19 aşısı üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçlamıştır. Gereç ve Yöntem: Sağlık çalışanlarına, önceki yılki influenza aşısı ve bu yıl influenza aşısı ve COVID-19 aşısı yaptırma durumları hakkında bir anket hazırlandı. Bireylerin demografik özellikleri, meslek ve riskli birimlerde çalışma durumları ile ilişkileri araştırıldı. Bulgular: Çalışmamıza 768 sağlık çalışanı katıldı. 2019 yılında influenza aşısı olanların oranı %19,1 (n=147) iken 2020 yılında bu oran %27,5 (n=211) idi (p<0,001). 2020’de aşılanan 221 kişiden 101’i 2019’da aşılanırken, 110 kişi 2019’da aşı olmamasına rağmen 2020’de aşı olmayı kabul etti. 2019’da influenza aşısı olanların tamamı 2020’de de aşı olmayı kabul etti. (p<0,001) 2019 yılında aşı yaptırmayanların 2020 yılında da yaptırmadığı görüldü (p<0,001). Her iki aşıyı da kabul eden hekim oranı diğer gruplara göre daha yüksekti. COVID-19 aşısını yaptırmayı kabul edenler incelendiğinde 2019 ve 2020 yıllarında influenza aşısı olmayı kabul edenlerin oranının yaptırmayanlara göre anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü (p<0,001). Sonuç: COVID-19 pandemisi ile aşının ne kadar önemli olduğu anlaşılmış ve bu farkındalık sağlık çalışanlarında influenza aşılama oranlarını da artırmıştır. Bu dönemde sağlık çalışanlarını daha yüksek aşı oranları için teşvik etmeliyiz. Aşılamanın en önemli faktörlerinden biri de aşıyı bir kez kabul ettirmektir.

Facebook'ta Paylaş