« Geri
POSTMENOPOZAL KADINLARDA VAJİNAL ÖSTROJEN UYGULAMASININ ENDOMETRİAL MORFOLOJİ VE UTERİN ARTER DOPPLER ÜZERİNE ETKİSİ
ŞÜKRAN DOĞRU, MEHMET MURAT IŞIKALAN, MÜZEYYEN GÜNEŞ
Ege Klinikleri Tıp Dergisi - 2021;59(1):79-84
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilimdalı, Konya

Amaç : Bu çalışmada, postmenopozal kadınlarda, 17β- östradiol vajinal tabletin endometrial morfoloji ve uterin arter pulsatilite ve rezistans indeksleri üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlandı. Materyal metod: Bu çalışma, SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi Menopoz Polikliniğine başvuran, atrofik vajinit veya herhangi bir nedenle sistemik hormon replasmanı yapılamayan, 40 postmenopozal kadını içeren prospektif bir çalışmadır.Hastalar tedavi öncesinde vajinal yakınmalar (kuruluk, kaşınma, yanma-acıma, disparoni) açısından sorgulandı. Hormon profili, servikovajinal smear, pelvik ultrasonografi, uterin arter Doppler ve endometrial biyopsi örneklemesi yapıldı. Hastalara iki hafta boyunca vajinal yoldan 17β-östradiol tablet verildi. Hastalar 3. ve 6.ayda tedavi etkinliği açısından değerlendirildi. Bulgular: Tedavinin 6.ayındaki LH değerindeki düşüş ve östradiol değerlerindeki yükselme anlamlı bulundu (p<0.05, p<0.05). Tedavinin 3.ve 6.ayı karşılaştırıldığında FSH ve LH değerlerindeki düşme, östradioldeki yükselme anlamlıydı (p<0.05). Tedavinin 3.ve 6.ayı ile tedavi öncesi pulsatilite indeksi (PI), rezistans indeksi(RI) ve endometrial kalınlık değerleri arasındaki fark anlamlı bulundu (p<0.05). Tedavinin 3.ve 6.ayı karşılaştırıldığında, PI ve RI değerlerindeki azalma istatistiki olarak anlamlı iken (p<0.05), endometrial kalınlık açısından fark izlenmedi (p>0.05). Sonuç: Bu çalışmada atrofik vajinite bağlı şikayetlerde vajinal 25 mcg 17-β östradiol uygulamasıyla düzelme sağlandığı, transvajinal ultrasonografi ve Doppler inceleme ile endometriumun güvenli bir şekilde takip edildiği ve biyopsi sonuçlarının ultrasonografiyi destekler nitelikte olduğu tespit edildi.

Facebook'ta Paylaş