« Geri
ORGANOFOSFAT İNTOKSİKASYONUNDA ATİPİK BİR PREZENTASYON: EKSTRAPİ- RAMİDAL BULGULAR
BENGÜ GÜLHAN AYDIN, VOLKAN HANCI, BÜLENT SERHAN YURTLU, IŞIL ÖZKOÇAK TURAN
Haydarpaşa Numune Medical Journal - 2016;56(1):52-55
Bülent Ecevit University, Medical Faculty, Anesthesiology and Reanimation Department

Organofosfatların etki mekanizması kolinesteraz enzim inhibisyonu yoluyla olduğundan organofosfat zehirlenmeleri ciddi klinik sonuçlara neden olabilir. Zehirlenmenin akut döneminde muskarinik ve nikotinik semptomlar görülse de ekstrapiramidal bulgulara nadiren rastlanır. Biz bu olgu sunumunda acil servise ekstrapiramidal semptomlarla başvuran bir akut organofosfat zehirlenmesi olgusunu sunmayı amaçladık.

Facebook'ta Paylaş