« Geri
HİSTEREKTOMİ MATERYALLERİNDE ADENOMYOZİS SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI
IŞIK KABAN, HÜSEYİN CENGİZ, ESİN AVCI, MURAT EKİN
Haydarpaşa Numune Medical Journal - 2016;56(1):23-27
T.C.S.B. Haydarpaşa Numune EAH Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Amaç: Histerektomi materyallerinde adenomyozis sıklığının saptanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda Bakırköy DrSadi Konuk Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde benign nedenlerle histerektomi yapılan 255 hastanın postoperatif histerektomi materyallerinin histopatolojik değerlendirmelerinde adenomyozis sıklığı ve bu vakaların demografik özellikleri incelendi. Bulgular: Bu çalışmada toplam 255 histerektomi materyali incelendi ve 48 tanesinde (%19, 2) adenomyozis varlığı tespit edildi. Sonuç: Adenomyozis tanısı, değişik nedenlerle kliniğe başvuran hastalarda tedavi planlaması esnasında akılda tutulmalıdır.

Facebook'ta Paylaş