« Geri
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE YATIŞI OLAN KANSER HASTALARININ ANALİZİ
YAKUP AKSOY, AYHAN KAYDU, ÖMER FATİH ŞAHİN, CEM KIVILCIM KAÇAR
İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi - 2016;3(3):217-221
Diyarbakır Bismil Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Bismil-DİYARBAKİR

GİRİŞ ve AMAÇ: Kanser hastaları yoğun bakım ünitelerinde; kanser ilişkili veya tedaviye bağlı komplikasyonlar nedeniyle takip edilmektedir. Bu çalışmada; genel yoğun bakım ünitesinde yatan kanserli olguların analizi amaçlandı. YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda; 01 Ocak 2011 ile 31 Aralık 2012 tarihleri arasında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Reanimasyon Ünitelerinde takip edilen kanser hastaları retrospektif olarak tarandı. Kanser hastalarının demografik verileri ile malignite türü hazırlanan formlara kaydedilerek incelendi. BULGULAR: 2011-2012 yıllarında çalışmaya dâhil edilen 2240 yoğun bakım hastasından 482 kanser hastası tespit edildi. Yoğun bakımda kanserli hasta oranı %23, 9 olarak bulundu. Kanser hastalarının yaş aralığı 3-93 yıl, yaş ortalaması 59, 9 ve erkek/kadın oranı: 1, 55 olarak bulundu. En sık görülen ilk üç kanser: kolorektal (%19, 7), akciğer (%15, 7) ve mide kanserleri (%11, 6) olarak tespit edildi. Reanimasyon ünitelerimize yatan kanser hastaları için mortalite oranı: %46, 6 olarak saptandı. Yapılan değerlendirme sonucunda larenks, akciğer, mesane, deri, rektosigmoid, hematolojik, böbrek malignite türleri erkek bağımlı iken özofagus ise kadın bağımlı malignite türü olarak tespit edildi. Diğer taraftan, mide, beyin, pankreas ve sınıflandırılmamış tümörler herhangi bir cinsiyetle ilişkili olmayan malignite türleri olarak bulundu. TARTIŞMA ve SONUÇ: Yoğun bakım ünitemizde, kadın ve erkeklerde en çok rektosigmoid tümör tanısı nedeniyle yatışı olanlar hastalar bulunmaktadır. Cinsiyetle ilişkilendirilmiş kanserler dışında, cinsiyetlerin birbirine oranı açısından; özofagus kanserlerinin kadın, larenks kanserlerinin ise erkek cinsiyetle bağımlı olduğunu saptadık.

Facebook'ta Paylaş