« Geri
HER ZAMAN APANDİSİT DEĞİLDİR: ÇOCUKLARDA DAHA NADİR GÖRÜLEN AKUT KARIN NEDENLERİ
BERAT DİLEK DEMİREL, BEYTULLAH YAĞIZ
Journal of Contemporary Medicine - 2021;11(2):215-219
Ondokuz Mayıs University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Samsun, Turkey

Amaç: Çocuklarda akut apandisit dışı akut cerrahi nedenlerin değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: Ocak 2017- Aralık 2020 tarihleri arasında acil karın cerrahisi yapılan çocuk hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Yenidoğan dönemindeki hastalar ve apandisit nedeniyle ameliyat edilen hastalar çaışma dışı bırakıldı. BULGULAR: 595 hastaya acil abdominal cerrahi yapıldı. 468’inde (%78, 7) kesin tanı apandisitti. Apandisit dışı nedenle ameliyat edilen 127 hastanın (%21, 3) ortanca yaşı 8 (0, 96- 17, 75) yıldı. Travma ile başvuran 14 (%11) hasta vardı (12 erkek, 2 kız, ortanca yaş; 12, 66 yıl). En sık travma nedeni ateşli silah yaralanması ve en sık yaralanma gastrointestinal sistemde yaralanmasıydı. Nontravmatik Grupta 62 (%54, 6) hasta erkek ve 51 (%45, 1) hasta kızdı ( ortanca yaş; 6, 41 yıl). İnfantlarda ve küçük çocuklarda en sık invajinasyon görüldü. Ergen erkeklerde ve Çocuk Grubunda en sık adhesiv barsak tıkanıklığı görülürken, ergen kızlarda en sık adneksiyal torsiyon görüldü. İnvajinasyon, adhesiv barsak tıkanıklığı ve gastrointestinal perforasyon tüm yaş gruplarında görüldü. SONUÇ: Çocuklarda en sık akut karın nedeni akut apandisit olsa da, diğer nedenler de nadir değildir ve ayırıcı tanı ve müdahalenin "daha acil" olması nedeniyle dikkat edilmelidir. Yaş gruplarına göre bu "daha acil" durumların farkında olunması komplikasyonları, morbiditeyi ve hatta mortaliteyi önleyebilir.

Facebook'ta Paylaş