« Geri
ENTEREBİUS VERMİKULARİSİN AKUT APANDİSİT ETİYOPATOGENEZİNDEKİ YERİ
HALUK TÜMER, MERİH ALTIOK
Ege Klinikleri Tıp Dergisi - 2021;59(1):96-100
Seyhan Goverment Hospital, Department of General Surgery, İstanbul, Turkey

Amaç: Akut apandisit en sık akut cerrahi batın nedenidir. Akut apandisit ayırıcı tanısında meckel divertikülü, gastroenterit ve ektopik gebelik dahil birçok hastalık bulunmaktadır. Enterobius vermikülaris (EV) nematod grubu bir parazittir. İnsan bilinen tek doğal konakçıdır. Tüm dünyada insanlarda en sık karşılaşılan ve semptom veren parazittir. EV apendektomi spesmenlerinde nadir de olsa karşılaşılmaktadır. Akut apandisit etiyo patogenezinde EV rolünün değerlendirilmesini amaçladık. Gereç ve yöntem: 2010 ocak-2020 eylül tarihleri arasında kliniğimizde akut apandisit nedeni ile ameliyat edilen hastaların dosyaları elektronik ortamda retrospektif olarak incelendi. Apendiks lümeninde EV tespit edilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Bulgular: Akut apandisit nedeni ile ameliyat edilen 4767 hastanın verilerine ulaşıldı. Patolojik inceleme sonucunda 13 hastada apendiks lümeninde EV tespit edildi. Demografik bilgiler; ortalama yaş 32, 3 (±7.95)yıl, 9 hasta kadın, 4 hasta erkek, 10 hasta açık cerrahi, 3 hasta laparoskopik cerrahi ile ameliyat edildiği tespit edildi. Sonuç: Akut apandisit ayırıcı tanısında EV düşünülmelidir. Akut apandisit ile EV birlikteliğinde ek görüntüleme yöntemleri ve alvarado skorlama sistemleri ile tanı desteklenmelidir. Elde edilecek bilgiler ile medikal olarak tedavi edilebilecek hastalara gereksiz cerrahi uygulamaların önüne geçilebilir. EV akut apandisit nedeni olabileceği unutulmamalıdır.

Facebook'ta Paylaş