« Geri
AÇIK KALP CERRAHİSİ UYGULANAN HASTADA LARİNGEAL GRANÜLOMA VE SUBGLOTTİK DARLIĞA BAĞLI POST-OPERATİF SOLUNUM SIKINTISI
ÇAĞLA YAZAR, MANAT AİTAKHANOVA, AYKAN GÜLLEROĞLU, AYNUR CAMKIRAN FIRAT, PINAR ZEYNELOĞLU
Türk Yoğun Bakım Dergisi - 2021;19(1):50-53
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Post-operatif (post-op) dönemde solunum sistemine ilişkin sorunlar mortalite ve morbiditenin artmasında en önemli nedenler arasındadır. Endotrakeal entübasyon sonrası görülen trakea patolojilerinden biri trakeal stenozdur. Yüksek endotrakeal tüp kaf basıncı bu komplikasyonun gelişmesinde önemli rol oynar. Stenozlarda cerrahi kararı, solunum fonksiyon bozukluğunun derecesine göre verilir. Mitral kapak replasmanı ve triküspit annüloplastisi yapılan 67 yaşındaki kadın hasta post-op yoğun bakım ünitemize entübe olarak kabul edildi. Hastanemizde yattığı bir aylık süre içinde toplam 4 kere endotrakeal entübasyon öyküsü olan hastada geçmeyen solunum sıkıntısı nedeniyle etiyoloji araştırıldığında laringeal granüloma ve subglottik darlık olduğu görüldü. Bu yazıda açık kalp cerrahisi geçiren hastada post-op dönemde görülen solunum sıkıntısında ayırıcı tanının nasıl yapıldığı bir olgu üzerinden anlatılmaktadır.

Facebook'ta Paylaş