TurkMedline Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar Veritabanı http://www.turkmedline.net/ KLİNİK ÖNCESİ ÇALIŞMALARDA KULLANILAN NEFROÜROLOJİ MODELLERİ VE GÖRÜNTÜLEME http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=73c2019807987c24 2019-04-19 13:31:33+03 GMT SEFUROKSİME DİRENÇLİ NEİSSERİA GONORRHOEAE&rsquo;YE BAĞLI BİR ÜRETRİT OLGUSU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=5ba5c198066051c2 2019-04-19 13:31:24+03 GMT HİLDEGARD E. PEPLAU&rsquo;NUN KİŞİLERARASI İLİŞKİLER KURAMININ KLİNİK UYUM SÜRECİNDE YENİ MEZUN HEMŞİRE- REHBER HEMŞİRE İLİŞKİSİNE UYARLANMASI: BİR ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=65c921980185277b 2019-04-19 13:30:38+03 GMT DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU VE OMEGA-3 YAĞ ASİDİ TAKVİYESİ: SİSTEMATİK BİR http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=5e8b9198008b1417 2019-04-18 16:30:20+03 GMT İSHALLİ HASTALARIN ROTAVİRÜS VE ENTERİK ADENOVİRÜS ENFEKSİYONU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 0, 05). Enterik adenovirüs virüs pozitif hastalar 2017’de pik yapmış (%7, 4), diğer iki yıl (%5, 2, %4, 2) benzer oranlarda saptanmıştır (p>0, 05). Yatarak tedavi edilen rotavirüs pozitif vakaların 7(%28)’si en fazla üç, enterik adenovirüs pozitif hastalardan 7(%15, 5)’si en fazla dört gün yatırılarak takip edildi. Hastalarda en sık şikayetler sırasıyla bulantı-kusma ve ateş olup, karın ağrısı en az rastlanan şikayetti. Dehidratasyon rotavirus pozitif hastalarda anlamlı yüksek saptandı (p<0, 05). Yatarak tedavi edilen hastalara dehidratasyon derecelerine göre parenteral sıvı tedavisi yapıldı. Çalışmada rotavirüs pozitif hastalar genelde kış aylarında, enterik adenovirüs pozitif hastalar ise aralık ayında diğer aylara oranla daha fazla olmak üzere yıl içinde tüm aylara dağılmış olarak saptanmıştır. Sonuç: Hastanemize ishal şikayeti ile başvuran hastalarda rotavirus sıklığını düşük saptadık. Yıllara göre baktığımızda rotavirüs ishallerinin sıklığında önemli değişiklik olmadığını saptadık. Enterik adenovirüs ishallerinin sıklığının ise bölgesel nedenlere bağlı olarak değiştiğini düşündük. Halsizlik, bulantı, kusma enterik adeno virüs pozitif hastalarda; dehidratasyon, bulantı kusma rotavirus pozitif hastalarda ishalden sonra en fazla saptanan semptom olması nedeniyle tanıların karışabileceği, erken tanı için kullanılabilecek antijen testinin bu konuda klinisyene yardımcı olan önemli bir araç olduğu kanaatine vardık. ]]> http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=65b4c197984b77f0 2019-04-18 16:29:14+03 GMT DOLGU İLE RİNOPLASTİ (CERRAHİ OLMAYAN BURUN ESTETİĞİ) http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=790aa197955999ce 2019-04-18 16:10:57+03 GMT BEYAZLATMANIN DİŞ VE ÇEVRE DOKULARDA YARATABİLECEĞİ YAN ETKİLER http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=de477197928a402e 2019-04-18 15:50:12+03 GMT TEANİN http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=07a0a1979116a44e 2019-04-18 15:12:48+03 GMT ASİMETRİK TONSİL HİPERTROFİSİ BURKİTT LENFOMANIN BİR BULGUSU OLABİLİR http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=39d041978956557b 2019-04-18 15:12:30+03 GMT LAKOZAMİD TEDAVİSİNE YANITLI FRONTOTEMPORAL DEMANSA BAĞLI EPİLEPSİA PARSİYALİS KONTİNUA OLGUSU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=d4661197865d9024 2019-04-17 17:04:31+03 GMT