TurkMedline Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar Veritabanı http://www.turkmedline.net/ TÜRKİYE ROMATOLOJİ DERNEĞİ AKSİYEL SPONDİLOARTRİT ULUSAL TEDAVİ ÖNERİLERİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=5d802188200459cc 2018-10-12 16:36:15+03 GMT SERVİKAL PERİNÖRAL KİST http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=2c280188196f2f02 2018-10-12 16:31:54+03 GMT HİKAYE TEORİSİ: KALP NAKLİ OLAN ÇOCUK HASTA http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=58af01881569026f 2018-10-12 15:55:47+03 GMT ATEŞLİ SİLAH YARALANMASINA BAĞLI GECİKMİŞ FEMORAL ARTER TAMİRİ VE SONRASINDA GELİŞEN AKUT KOMPARTMAN SENDROMUNDA UYGULANAN NEGATİF BASINÇLI YARA TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=c7095188144553d2 2018-10-12 15:52:16+03 GMT MASİF PULMONER EMBOLİYE BAĞLI KARDİYAK ARREST VE BAŞARILI SİSTEMİK TROMBOLİZ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=917de1881379ecd9 2018-10-12 15:24:16+03 GMT ÇOCUKTA TETİK PARMAK http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=ebd84188128f93b8 2018-10-12 15:14:46+03 GMT TEMPORAL HORNLAR: AKUT TIKAYICI HİDROSEFALİDE VENTRİKÜLER SİSTEMİN BALANS BOBİNLERİ? http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=18ca7188118b0976 2018-10-12 14:53:02+03 GMT ENFEKSİYÖZ MONONUKLEOZLU HASTALARA SEFALOSPORİNLERİN REÇETE EDİLMESİ NE DERECE GÜVENLİ? KLİNİK KBB PRATİĞİ İÇİN ÖNERİLER http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=74bf218810023fab 2018-10-12 14:26:44+03 GMT OLGULARLA KULAK ENFEKSİYONLARI http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=022d0188088807ff 2018-10-12 14:11:55+03 GMT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARDA ŞOK İNDEKSİ VE HEMATOKRİT DÜZEYLERİNİN MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ 0, 05). İlk alınan kan numuneleri sonucuna göre hematokrit değerlerlerinin mortalitenin öngörülmesinde yetersiz olduğu saptanmıştır (p >0, 05). Sonuç: Şok indeksi ve hematokrit düzeyini mortaliteyi ön görmede yetersiz kaldığı, başka verilerle desteklenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. ]]> http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=50c1818807556d72 2018-10-12 14:01:56+03 GMT