TurkMedline Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar Veritabanı http://www.turkmedline.net/ GERİATRİ STAJI YAPMA DURUMUNUN SON SINIF FİZYOTERAPİ ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 0,05). Ayrıca yaşamının en uzun süresini Köy/Kasaba’da geçirenlerin, şimdiye kadar 65 yaş üstü bireylerle beraber yaşamayan kişilerin ve kardeş sayısı 3 ve altında olanların YATÖ puanları daha yüksek bulunmuştur fakat bu farklar istatistiksel olarak anlamlı değildir (p˂0,05). Sonuç: Fizyoterapi öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının olumlu olduğu, kısa süre yaşlı bireylerle çalışmanın yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları olumlu anlamda etkilediği belirlenmiştir. Klinik uygulamalarda öğrencilerle yaşlı bireylerin etkileşiminin artırılmasının, öğrencilerin yaşlılara yönelik tutumlarını olumlu anlamda etkileyeceği düşünülmektedir. ]]> http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=a761221226173cc0 2020-01-24 17:25:57+03 GMT SAKROİLİAK DİSFONKSİYONUN TANI VE TEDAVİSİNDE NÖRALTERAPİ VE MANUEL TERAPİ KOMBİNASYON YAKLAŞIMI http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=7b5df21224716e8b 2020-01-24 17:10:13+03 GMT VİTİLİGO HASTALARINDA SİGARA KULLANIMININ HASTALIK SEMPTOM VE BULGULARI ÜZERİNDE ETKİSİ VAR MIDIR? http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=77f0721224280eb7 2020-01-24 17:06:12+03 GMT FONKSİYONEL SOMATİK SENDROMLAR VE DSM-5: ZİHİN BEDEN YAKLAŞIMI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=9e7032122351a943 2020-01-24 16:53:57+03 GMT PAİ SENDROMU: BİR OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR TARAMASI http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=c1a0f2122303f391 2020-01-24 16:41:46+03 GMT ÇOCUK VE ADÖLESANLARDA KAHVALTI GLİSEMİK İNDEKSİNİN METABOLİZMA VE DOYGUNLUK ÜZERİNE ETKİLERİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=8b2da21222061efe 2020-01-24 16:36:20+03 GMT SJÖGREN SENDROMU VE GRANÜLOMATÖZ POLİANJİİTİS BİRLİKTELİĞİ GÖSTEREN BİR OLGU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=d09bf21221042425 2020-01-24 16:29:43+03 GMT ÜST ÇENEDE KESERLER BÖLGESİNDE BULUNAN SÜPERNÜMERER DİŞİN TEŞHİSİ VE TEDAVİSİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=ee3192122007727b 2020-01-24 16:19:47+03 GMT ADOLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZ TANILI HASTADA FONKSİYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİ MODELİNE GÖRE HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=d161c2121898f8f9 2020-01-24 16:10:47+03 GMT TAMAMLAYICI BESLENMEDE YENİLİKLER http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=3a6342121765ac4e 2020-01-24 16:07:41+03 GMT