TurkMedline Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar Veritabanı http://www.turkmedline.net/ DURUMLUK-SÜREKLİ KAYGI ÖLÇEĞİNİN (STAI-TX) RASTGELE SEÇİLMİŞ BİREYLERDE UYGULANMASI VE SONUÇLARI http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=a9ca320375174e84 2019-08-16 16:48:49+03 GMT ERKEN DÖNEMDE ÖLÜM İLE SONUÇLANAN BEYİN VE KEMİK METASTAZI MEVCUT ENDOMETRİOİD TİP ENDOMETRİUM ADENOKANSERİ: OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=6b2e0203733071d5 2019-08-16 16:36:14+03 GMT YENİ TANI MULTİPL MİYELOM HASTALARINDA İLK KÜR TEDAVİ SONRASI İMMÜNOGLOBULİN DÜZEYİNDEKİ AZALMA ÖNEMLİ Mİ? %75 azalış olanlarda 76 ay olarak bulundu. Sonuç: Biz çalışmamızda ilk kür kemoterapi ile immünoglobulin düşüşünün fazla olmasının yanıt oranları, progresyonsuz sağkalım ve genel sağkalım ile ilişkili olduğu görüldü. Erken paraprotein yanıtı diğer risk belirteçleri gibi tedavi stratejilerinde kullanılabilir ve cevaplara göre tedavi bireyselleştirilebilir. ]]> http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=1fafe2037281449b 2019-08-16 16:33:45+03 GMT OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUKLARI TEDAVİSİNDE BESLENME YAKLAŞIMLARI http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=5d5b720372494364 2019-08-16 16:31:07+03 GMT KARIN AĞRISININ NADİR SEBEPLERİNDEN BİRİSİ: CHİLAİDİTİ SENDROMU, 2 OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=4da19203719bbcdb 2019-08-16 16:15:14+03 GMT CLONİNGER’İN MİZAÇ VE KARAKTER BOYUTLARI İLE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: GÖZDEN GEÇİRME ÇALIŞMASI http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=91b36203712fd3c6 2019-08-16 15:15:40+03 GMT REPOZİSYON MANEVRASI İLE TEDAVİ EDİLEN ENDOLENFATİK HİDROPS VE BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGO BİRLİKTELİĞİ: BİR OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=81b22203703c0884 2019-08-16 15:08:28+03 GMT YAŞLANMAYLA BİRLİKTE AĞIZ VE ÇEVRESİNDEKİ DOKULARDA GÖZLENEN YAPISAL VE FONKSİYONEL DEĞİŞİKLİKLER http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=6dedd203691fc3a8 2019-08-16 14:48:24+03 GMT SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YETENEK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=ea1f2203674fbee5 2019-08-16 14:32:49+03 GMT BİPOLAR DEPRESYONDA BUPROPİYON KULLANIMINA BAĞLI MANİK KAYMA: İKİ OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=6d7e12036477aa81 2019-08-15 17:00:48+03 GMT