TurkMedline Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar Veritabanı http://www.turkmedline.net/ YENİ BİR ALAN: GEROKİNESİYOLOJİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=e5ebf220984dae41 2020-07-02 22:44:29+03 GMT ÖSTROJENLE İNDÜKLENEN MEME KANSERİ, TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE MELATONİNİN TEDAVİDEKİ ROLÜ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=661382209789977e 2020-07-02 22:41:38+03 GMT 4 İMPLANT ÜZERİ SABİT PROTETİK RESTORASYON KONSEPTİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=642732209611a5ff 2020-07-02 22:25:15+03 GMT PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ TÜPÜNÜN NADİR KOMPLİKASYONU: NEKROTİZAN FASİİT http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=0e9282209532f269 2020-07-02 22:19:01+03 GMT COVİD-19 SÜRECİNDE İNTERNET TABANLI MÜDAHALELER BİR SEÇENEK OLABİLİR Mİ? http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=8d2fd220945bcf0f 2020-07-02 22:00:57+03 GMT EVDE BAKIM HEMŞİRELERİNDE KÜLTÜREL FARKINDALIK http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=ff29222089148c42 2020-07-02 19:26:18+03 GMT MULTİPLE MİYELOMDA KEMİK TUTULUMUNUN TANI VE TEDAVİSİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=7b151220837081a1 2020-07-02 18:36:28+03 GMT OREM’İN ÖZ BAKIM YETERSİZLİK KURAMINA GÖRE YANIK HASTASINDA OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=ca73922083047f44 2020-07-02 18:34:15+03 GMT ERKEN BULGU VEREN ANCAK GEÇ TANI KONULAN BİR OLGU; ATAKSİ TELENJİEKTAZİ A) değişimini homozigot olarak saptandı. Ataksi, nöromotor retardasyon, telenjektazi ve göz bulgularının olduğu hastalarda Ataksi-telenjiektazi hastalığı ilk akla gelen tanılardan biri olmalıdır. ]]> http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=5e837220809f6c4e 2020-07-02 18:20:16+03 GMT MADDE KULLANIMI VE BAĞIMLILIĞINDA KULLANILAN DİLİN ÖNEMİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=6b1202208011e7e1 2020-07-02 17:22:20+03 GMT