TurkMedline Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar Veritabanı http://www.turkmedline.net/ YENİDOĞAN DÖNEMİNDE AKUT PAROTİD VAKASI: OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=419d8194226d8d48 2019-02-19 20:47:24+03 GMT KARACİĞERİN VASKÜLER HASTALIKLARINDA ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=1a41619419861c06 2019-02-19 20:44:43+03 GMT NEFROLOJİ DÜŞÜK KLİRENS POLİKLİNİĞİNDE HASTA EĞİTİM SÜRECİ: OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=ab13c194183f79d8 2019-02-15 10:12:42+03 GMT KARACİĞER FİBROZİSİ: ANTİFİBROTİK ETKİ GÖSTEREN BESİNLER VE BESİN BİLEŞENLERİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=f5e11194175bfbf1 2019-02-15 10:12:18+03 GMT DEHŞET YÖNETİMİ KURAMI ÇERÇEVESİNDE BENLİK SAYGISI VE BAĞLANMANIN ROLÜ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=d52e7194168a3840 2019-02-14 16:38:06+03 GMT AİLE İÇİ ŞİDDETE UĞRAYAN BİR KADININ DEĞİŞİM MODELİ’NE GÖRE İNCELENMESİ: OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=3615f194158b9e8b 2019-02-14 14:54:01+03 GMT YAYGIN CİLT METASTAZLARI: KÜÇÜK HÜCRELİ OLABİLİR Mİ? http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=106b4194136660a5 2019-02-14 14:53:39+03 GMT AKNE VULGARİSLİ HASTALARDA HASTALIK ŞİDDETİ VE HASTALIK ŞİDDETİNİN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=fbdc919409941795 2019-02-13 15:28:31+03 GMT İLGİNÇ TRAKEOBRONŞİAL YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI: ÜÇ OLGU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=88c451940808a9e7 2019-02-12 14:42:50+03 GMT VEZİKOÜRETERAL REFLÜ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=82e291940294970b 2019-02-12 09:23:48+03 GMT