TurkMedline Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar Veritabanı http://www.turkmedline.net/ WİLMS TÜMÖRÜ VE NEFROTİK SENDROM http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=a0ce7172964a0c73 2017-10-20 15:43:09+03 GMT NONAGENARİAN’DA BRONŞEKTAZİYE BAĞLI HEMOPTİZİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=501761729257ae12 2017-10-20 11:45:46+03 GMT NEKROTİZAN SARKOİD GRANULOMATOZİS: AĞIR SEYREDEN BİR OLGU NEDENİYLE http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=7405117290784c1b 2017-10-19 15:07:04+03 GMT YAŞAM SONU BAKIMDA İNSAN ONURU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=b62b5172894756a6 2017-10-19 13:53:25+03 GMT DELİRYUM AYIRICI TANISI: DATURA STRAMONİUM ZEHİRLENMESİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=552301728817c3a0 2017-10-19 11:22:00+03 GMT PESTİSİT KULLANIMININ HALK SAĞLIĞINA ETKİLERİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=67e2b1728627a525 2017-10-19 11:21:44+03 GMT ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN PREDİKTİF BİR TARAMA ARACI OLARAK HLA GENLERİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=5c8d1172854393a6 2017-10-18 16:42:27+03 GMT POLAND SENDROMLU OLGUDA ANESTEZİ YÖNETİMİ VE ULTRASON EŞLİĞİNDE İNFRAKLAVİKULER BLOK UYGULAMASI http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=0ddd6172831bbe8b 2017-10-18 16:11:16+03 GMT İNTESTİNAL KANALIN EŞ ZAMANLI PRİMER MALİGN LENFOMA VE ADENOKARSİNOMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=222cf172820ab8cc 2017-10-18 15:38:55+03 GMT GEBELİKTE MARUZ KALINAN İYONİZE RADYASYON http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=97bc5172811ca121 2017-10-18 15:38:44+03 GMT