TurkMedline Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar Veritabanı http://www.turkmedline.net/ İNTERNET VE CİNSELLİK http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=11501206976ab5f2 2019-10-18 11:34:20+03 GMT LİSE ÖĞRENCİLERİNDE OBEZİTE GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN RİSK ETMENLERİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=dc25a206943afa6c 2019-10-18 11:11:35+03 GMT ÜLKEMİZDE ÇOCUK VE ADÖLESAN PSİKİYATRİSİ HEMŞİRELİĞİNİN DURUMUNUN BİR UYGULAMA VE BİR YÖNETMELİK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=1593420692958bf1 2019-10-18 10:45:59+03 GMT TRAVMATİK BEYİN HASARLI HASTALARDA GÖRME ALANI DEFEKTİNDE ÜÇ BOYUTLU GÖZLÜĞÜN ETKİNLİĞİ: YENİ BİR TEDAVİ (TAMKAN TEKNİĞİ) http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=e8f11206919cde78 2019-10-18 10:39:52+03 GMT SENKRON PRİMER APENDİKS VE ASENDAN KOLON TÜMÖRÜ: ÜÇ OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=23295206907ca972 2019-10-18 10:26:21+03 GMT DİL TABANININ GLİAL HETEROTOPİSİ: BİR OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=875562068957f016 2019-10-18 10:18:29+03 GMT ÇATIŞMALI AİLELERDE YAŞAYAN ÇOCUKLARA YÖNELİK "AİLELERE ALTERNATİF BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ" MODELİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=93363206847ba53b 2019-10-18 09:48:07+03 GMT KATATONİ İLE İLİŞKİLİ ÜRİNER RETANSİYON: OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=677a92068331a15c 2019-10-18 09:36:02+03 GMT TERSİYER BİR MERKEZE BAŞVURAN ÜÇÜNCÜ TRİMESTER GEBELERDE TİROİD FONKSİYON BOZUKLUĞU PREVALANSI VE PERİNATAL SONUÇLARLA İLİŞKİSİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=ba29b2068090f236 2019-10-18 09:11:54+03 GMT HAPTİK GERİ BESLEME ÖZELLİKLİ ULTRASON EŞLİĞİNDE PERKÜTAN MEME BİYOPSİSİ SİMÜLATÖRÜ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=bf37c2067994cf02 2019-10-18 08:40:31+03 GMT