TurkMedline Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar Veritabanı http://www.turkmedline.net/ SEREBRAL VENÖZ TROMBOZLU HASTALARIN TAKİBİNDE ELEKTROENSEFALOGRAFİNİN ÖNEMİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=143b92165526287a 2020-04-09 16:31:52+03 GMT İDİOPATİK ANİ İŞİTME KAYBI: STRES ALGISI, BAŞ ETME STİLLERİ VE MİZAÇ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=70218216539f775d 2020-04-09 16:15:02+03 GMT İNFANTLARDA ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI: TEK MERKEZ DENEYİMİ 3-5 mm olan hasta sayısı 17 (%33.3), >5mm olan hasta sayısı 15 (%29.4)’ti. Hastaların 19’unda (%37.3) metabolik bir neden saptandı. En sık saptanan idrar metabolik bozukluk hiperkalsiüri idi. Hastaların %41.2’sinin ailesinde üriner sistem taş hastalığı öyküsü, %19.6’sında anne baba arasında akrabalık, %13.7’sinde prematüre doğum öyküsü vardı. Hastaların %54.9’unda taş boyutunda azalma, %23.5’inde tam düzelme görülürken, %11.8’inde ise taş boyutunda artış görüldü. Taş boyutu ≤3mm olanlarda tam düzelme ve taş boyutunda azalma daha fazla görülürken istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. TARTIŞMA ve SONUÇ: İnfantlarda üriner sistem taş hastalığı diğer çocukluk dönemlerine göre farklılık göstermektedir. Bu yaş grubunda aile öyküsü ve altta yatan metabolik nedenler ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle metabolik nedenlerin üriner sistem taş hastalığı olan çocuklarda araştırılması etyolojinin saptanması ve uygun tedavi için önemlidir. ]]> http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=39ac721652504e22 2020-04-09 15:24:25+03 GMT HIZLA YAYILAN ÇOKLU İLACA DİRENÇLİ MAYA MANTARI: CANDİDA AURİS http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=b6bd6216511def3c 2020-04-09 15:10:41+03 GMT SIRADIŞI BAŞLANGIÇ SEMPTOMLU BİR GUİLLAİN-BARRE SENDROMU: BİLATERAL PİTOZ VE ANTİ-GQ1B POZİTİFLİĞİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=a3cf1216497d2138 2020-04-09 14:41:47+03 GMT DERİ ŞARBONU ŞÜPHESİ UYANDIRAN STREPTOCOCCUS PYOGENES’E BAĞLI GELİŞEN EKTİMA http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=adbd6216476e9d2d 2020-04-09 13:11:02+03 GMT KONJENİTAL SİFİLİZ İLE PRENATAL BARSAK HİPEREKOJENİTESİ VE NEKROTİZAN ENTEROKOLİT BİRLİKTELİĞİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=3bc10216458a41c4 2020-04-09 11:03:34+03 GMT TANI HATALARINI NASIL AZALTALIM? http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=8b9f8216438e4283 2020-04-08 22:23:20+03 GMT LENFOMA TANISI ALAN BİR VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU OLGUSU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=2be8221641442b6d 2020-04-08 22:01:33+03 GMT KAHVE TÜKETİMİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDE DESTEKLEYİCİ ROLÜ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=5ab6c21621676e78 2020-04-03 20:01:46+03 GMT