TurkMedline Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar Veritabanı http://www.turkmedline.net/ AKSELERE NODAL RİTİM İLE PREZANTE OLAN KAWASAKİ HASTALIĞI OLGUSU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=33732174334f2f3a 2017-12-08 16:37:43+03 GMT ENDOVASKÜLER AORTİK STENT GREFTLEMEDE ANESTEZİ DENEYİMİMİZ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=73d02174328bb739 2017-12-08 16:37:27+03 GMT AKUT AKALKÜLOZ KOLESİSTİT İLE PREZENTE OLAN BRUSELLOZ: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR İNCELEMESİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=e7f13174324782c5 2017-12-08 16:37:16+03 GMT 'ALİ B. EL-'ABBAS EL-MECÜSİ’NİN KAMİLU’ş-ŞINA'ATİ’t-TIBBİYYE (KİTABU’L-MELİKİ) ADLI ÜNLÜ ESERİNDE GEBELERİN VE ÇOCUKLARIN TEDBİRİ ÜZERİNE http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=ce11b17431860657 2017-12-08 16:37:08+03 GMT SPONTAN LENS ABSORBSİYONU: OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=fe3cb17431378dbf 2017-12-07 16:57:02+03 GMT METASTATİK KOROİD TÜMÖRLERİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=e2fcf1742997f5b4 2017-12-07 16:56:53+03 GMT DİFFÜZPARANKİMAL AKCİĞER HASTALIĞINI TAKLİT EDEN ADENOKARSİNOM OLGUSU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=98e1e17428071641 2017-12-07 16:21:58+03 GMT KAFA KAİDESİ KIRIĞINA BAĞLI PNÖMOKOK MENENJİTİ SEKELİ OLARAK GELİŞEN SEREBRAL ENFARKTÜS OLGUSU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=3c4181742694c380 2017-12-07 16:21:00+03 GMT RADYOLOJİK/NÜKLEER ACİLLERDE HASTANE HAZIRLIĞI VE ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ ORGANİZASYONU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=f94a1174257f116c 2017-12-07 16:20:42+03 GMT İNSÜLİNOMA TANI VE TEDAVİSİ: GÜNCEL BAKIŞ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=d42af174245f995c 2017-12-07 16:20:34+03 GMT