TurkMedline Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar Veritabanı http://www.turkmedline.net/ DİYABETİK RETİNOPATİNİN TANI VE TEDAVİSİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=adc691909719d01a 2018-12-17 16:07:04+03 GMT AMİODARONLA OLUŞAN HİPERAKUT PULMONER TOKSİSİTENİN YÖNETİMİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=bb6ea190934678c9 2018-12-17 16:06:40+03 GMT KATARAKT CERRAHİSİ UYGULANAN DİYABETİK RETİNOPATİ HASTALARINDAKİ ADJUVAN TEDAVİ YÖNTEMLERİ: MEVCUT KANITLARIN ÖZETİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=234ac190925518f7 2018-12-17 16:06:31+03 GMT STEREOTAKTİK MEME BİYOPSİSİ ESNASINDA TELİN PERİKARD PENETRASYONU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=6d6f719091610cff 2018-12-17 16:06:23+03 GMT KANNABİNOİDLERİN ÖĞRENME VE BELLEK İŞLEVLERİ ÜZERİNDEKİ AKUT VE KRONİK ETKİLERİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=fe4c8190896ee2cb 2018-12-14 16:53:35+03 GMT MİKOZİS FUNGOİDESLİ BİR ÇOCUK HASTADA SONRADAN GELİŞEN PİTRİYAZİS LİKENOİDES http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=39643190892f4a38 2018-12-14 16:49:45+03 GMT F-18-FDG PET/BT’DE KOLANJİOSELLÜLER KANSERİ TAKLİT EDEN FASCİOLA HEPATİCA VAKASI http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=028a6190869e374b 2018-12-14 16:38:59+03 GMT GLUKOZ DİSREGÜLASYONU İLE ORTAYA ÇIKAN ERKEN VE GEÇ BAŞLANGIÇLI İNSÜLİN AŞIRI DUYARLILIĞI http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=b629f190848ebe10 2018-12-14 16:28:51+03 GMT SAKROKOKSİGEAL VE OROFARENGEAL TERATOMLU İKİ YENİDOĞAN OLGUSU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=080591908404e3ef 2018-12-14 16:22:45+03 GMT PATOLOJİK MİGRASYON SONUCU MEYDANA GELEN DİASTEMALARIN ELİMİNASYONU: 2 OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=362e31908299c932 2018-12-14 16:19:08+03 GMT