TurkMedline Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar Veritabanı http://www.turkmedline.net/ İLERİ YAŞ HASTADA OLFAKTÖR REFERANS SENDROMU: OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=56d3d17021677793 2017-08-18 14:29:11+03 GMT AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİNDE FARMAKOGENOMİK http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=d8fb9170211c6035 2017-08-18 14:28:57+03 GMT PARAFARENGEAL BÖLGEYE UZANAN DEV AĞIZ TABANI EPİDERMOİD KİSTİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=212161702035bde7 2017-08-18 14:28:45+03 GMT KOMPLEMAN FAKTÖR H ANTİKORU İLİŞKİLİ ATİPİK HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM VE EKULİZUMAB TEDAVİSİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=3c6f317020227773 2017-08-18 14:28:37+03 GMT BAŞAĞRISI VE İNME ATAĞI İLE PRESENTE OLAN BİR POEMS OLGUSU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=1a69117017797726 2017-08-16 13:48:27+03 GMT AKTİVİTE İNTOLERANSI DEPRESYONDAKİ BİREYE KONULACAK HEMŞİRELİK TANISI MIDIR? http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=16c51170168de5f8 2017-08-16 13:48:17+03 GMT DABİGATRAN TEDAVİSİ ALAN HASTADA GELİŞEN AKUT PULMONER EMBOLİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=88c0d17015889d3a 2017-08-16 13:48:05+03 GMT PAROKSETİN KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ EKİMOZ: BİR OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=c9bd41701492ba74 2017-08-16 13:47:51+03 GMT KANSERLİ VE SAĞLIKLI ÇOCUKLARIN DEPRESİF BELİRTİ DÜZEYLERİ İLE BENLİK KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 0, 05). Kanserli ve sağlıklı çocukların depresif belirti düzeyleri ile benlik kavramları arasında orta düzeyde, negatif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu, benlik kavramları yükseldikçe depresif belirti düzeylerinin azaldığı saptanmıştır (p<0, 05). Sonuç: Kanserli çocuklara depresif belirti düzeyi ve benlik kavramı değerlendirme sonuçlarına göre verilecek psikososyal desteğin, çocukların tedavilerine olumlu katkısının olacağı düşünülmektedir. ]]> http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=6fd721701325b403 2017-08-16 13:45:59+03 GMT HASTA UYUMUNDA EĞİTİMİN ROLÜ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=b429e1701275adf0 2017-08-11 15:42:33+03 GMT