TurkMedline Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar Veritabanı http://www.turkmedline.net/ SOVYETLERDE BİYOETİK İHLÂLLERİNE YÖNELİK BİR ELEŞTİRİ: MİHAİL BULGAKOV&rsquo;UN &ldquo;KÖPEK KALBİ&rdquo; ESERİNDE İNSAN-HAYVAN MELEZİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=49410210042769b4 2019-12-13 16:43:00+03 GMT GENÇ FUTBOLCULARDA 10 X 25 M TEKRARLI SPRİNT VE 10 X (2 X 12.5 M) TEKRARLI MEKİK SPRİNT TESTLERİNİN GÜVENİRLİĞİ 0.05), TST’de anlamlı fark saptanmıştır(p<0.05). Her iki testte ölçülen performans bileşenleri için VK_TH % 5’den düşük ancak SKK TMST için orta düzeyde, TST için düşük düzeydedir. Her iki testte yorgunluk düzeylerinin hesaplandığı 6 farklı formül için VK_TH çok yüksek, SKK ise düşüktür. Her iki testte fizyolojik değişkenler için VK_TH yüksek SKK ise orta ya da yüksek düzeydedir. Bu çalışmanın bulguları genç futbolcularda TMST protokolünün TST protokolünden daha güvenilir olduğunu göstermiştir. Genç futbolcularda tekrarlı sprint performansının ve fizyolojik yanıtların değerlendirilmesinde TMST protokolü daha uygundur. ]]> http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=1f86d21003755a0d 2019-12-13 16:40:39+03 GMT EUCAST 2019 KILAVUZUNDAKİ YENİ VE GÜNCELLENEN KAVRAMLAR: İLAÇLA ARTMIŞ MARUZİYETTE DUYARLILIK VE METODOLOJİK TAMPON ALAN http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=228292100330e8aa 2019-12-13 16:31:18+03 GMT AJİTE HASTAYA YAKLAŞIM http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=5ac94210007157f6 2019-12-13 16:16:20+03 GMT HİPERTANSİYON VE EREKTİL DİSFONKSİYON http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=580f420999650c2b 2019-12-13 16:12:08+03 GMT ÜRETROPLASTİ SONRASI KIL FOLİKÜLLERİNİN HOLMİUM:YAG LASER EPİLASYON İLE BAŞARILI TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=a04812099739dc09 2019-12-13 15:53:49+03 GMT YUTMA FOBİSİ OLGUSUNDA BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİ UYGULAMASI: OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=515522099458046d 2019-12-13 15:27:17+03 GMT BAŞPARMAK KARPOMETAKARPAL EKLEM OSTEOARTRİTİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=f09f4209936b4ddb 2019-12-13 15:23:44+03 GMT ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PROGRESİF FAMİLYAL İNTRAHEPATİK KOLESTAZ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=64407209917e5ce6 2019-12-13 14:29:26+03 GMT PENİL EPİDERMOİD KİST: OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=a94202099102708a 2019-12-13 14:22:55+03 GMT