TurkMedline Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar Veritabanı http://www.turkmedline.net/ PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM KOMPLİKASYONLARINA GÜNCEL YAKLAŞIM http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=1a10f179999b21ca 2018-04-26 16:15:10+03 GMT ROTAVİRUS İNFEKSİYONUNA BAĞLI SEYREK GÖRÜLEN BİR TUTULUM: AKUT PANKREATİT http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=e09f41799833ddf3 2018-04-26 16:14:49+03 GMT TÜM KAN PROLAKTİN YÜKSEKLİKLERİ PATOLOJİK Mİ ? http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=fab2417996722431 2018-04-26 16:14:31+03 GMT MULTİDİSİPLİNER TAKIM ÇALIŞMASI KULAK BURUN BOĞAZ BRANŞINDA KLİNİK ETKİNLİĞİN OPTİMİZASYONU İÇİN GEREKLİDİR: BİR OLGU ÖRNEĞİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=0152b179947c26f4 2018-04-25 12:38:03+03 GMT SIRADIŞI BİR BİRLİKTELİK MEDİYAL MEDÜLLER SENDROM VE HEMİPLEJİ CRUCİATA; OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=046cd1799343017e 2018-04-25 12:37:50+03 GMT DUYGUSAL YEME, BESİN ALIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TEMEL HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=ef3ba179926434a5 2018-04-25 12:37:37+03 GMT TÜRKİYE TIP ENCÜMENİ VE 1946-1966 YILLARI ARASINDAKİ BİLİMSEL FAALİYETLERİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=b8e97179917938fd 2018-04-25 12:37:20+03 GMT KADINLARDA KRONİK PELVİK AĞRI-İNTEGRAL TEORİYE GÖRE TANI VE YÖNETİM http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=9af9e1798970e0aa 2018-04-25 12:36:58+03 GMT ÖZOFAGUS, DUODENUM VE ANAL ATREZİ BİRLİKTELİĞİ GÖRÜLEN YENİDOĞANA CERRAHİ YAKLAŞIM http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=1b796179888830f0 2018-04-25 12:36:48+03 GMT LOMBER DİSK HERNİSİ CERRAHİSİNDE KARŞILAŞILABİLECEK MEDİKOLEGAL SORUNLAR http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=ceace17987961643 2018-04-24 14:23:11+03 GMT