TurkMedline Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar Veritabanı http://www.turkmedline.net/ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNUNDAN BEKLENEN 7 TEMEL ROLÜN YETKİNLİKLER GÜLÜ İLE SEMBOLİZE EDİLMESİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=13f88182051c26f3 2018-06-22 11:02:28+03 GMT İNFERTİLİTEDE ANNE OLMA: KURAMSAL BİR ANALİZ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=41d4f18203570b63 2018-06-22 11:02:10+03 GMT PROSTAT MÜSİNÖZ ADENOKANSERİNİN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=443c9182027f0073 2018-06-22 11:01:57+03 GMT YENİ ÇIKAN İLAÇLARIN GÜVENLİK (FARMAKOVİJİLANS) AÇISINDAN İZLENMESİNİN ÖNEMİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=f273b182011d0baa 2018-06-22 11:01:30+03 GMT TEKRARLAYAN MAJÖR DEPRESİF BOZUKLUĞU OLAN BİR KADIN HASTADA PAGOFAJİ: BİR OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=0b02018197634d03 2018-06-22 08:53:40+03 GMT CHİLAİDİTİ SENDROMU İLE EŞ ZAMANLI ÇOKLU BİRİNCİL MALİGN NEOPLAZMLAR http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=47de41819658c454 2018-06-22 08:53:32+03 GMT PAKİSTAN, HAZARA BÖLGESİNDE AKCİĞER TÜBERKÜLOZU HASTALARININ BİRİNCİ BASAMAK TEDAVİLERİNDE MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS İLAÇ DİRENCİ PATERNİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=b7ef618195232fe2 2018-06-21 17:20:12+03 GMT NASAL DEVİASYONA BAĞLI FİBEROPTİK BRONKOSKOP HASARI http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=e9af4181937b8257 2018-06-21 17:00:29+03 GMT MULTİPL MYELOMDA YENİ AJANLARLA GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=60367181918136e3 2018-06-21 15:27:53+03 GMT VENA KAVA SUPERİOR SENDROMLU GEBE BİR HASTADA TEDAVİ YAKLAŞIMIMIZ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=646301819081e2d2 2018-06-21 15:08:54+03 GMT