Toplam 49 sonuç bulundu.
Hepsini seç | Tümünü bırak | Seçimi çevir Seçili kayıtları:
1PSİKOJENİK POLİDİPSİYE BAĞLI SU İNTOKSİKASYONU: OLGU SUNUMU
MURAT TOLGA AVŞAR, MEHMET TOPTAŞ, İBRAHİM AKKOÇ
Haydarpaşa Numune Medical Journal 2018;58(4):229-231
2KADIN NUCK KANALI HİDROSELİ: OLGU SUNUMU
DUYGU DEMİRİZ GÜLMEZ, MEHMET GÜLMEZ
Haydarpaşa Numune Medical Journal 2018;58(4):227-228
3DESFLURAN ANESTEZİSİ SONRASI GELİŞEN HEPATOTOKSİSTE
EKREM ASLAN, CAN GÖNEN, AYÇA SALTÜRK, FATİH GÜZELBULUT
Haydarpaşa Numune Medical Journal 2018;58(4):224-226
4GEVŞEK İRİS SENDROMU PATOFİZYOLOJİSİNDEKİ ANA ETKEN TAMSULOSİNİN SÜLFONAMİD GURUBU MU?
AHMET ÜRKMEZ, ÖZGÜR HAKİ YÜKSEL
Haydarpaşa Numune Medical Journal 2018;58(4):218-223
5SANTULLİ ENTEROSTOMİ STOMA KAPATILMASINDA AVANTAJLI BİR TEKNİKTİR
ÖZGEN IŞIK, HALİT ZİYA DÜNDAR, BURAK BAKAR, PINAR SARKUT, TUNCAY YILMAZLAR, ERSİN ÖZTÜRK
Haydarpaşa Numune Medical Journal 2018;58(4):214-217
6KRONİK PLAK TİP PSORİASİS HASTALARINDA SERUM LİPOPROTEİN(A) VE LİPİD DÜZEYLERİ
MELEK ASLAN KAYIRAN, EMİNE DERVİŞ
Haydarpaşa Numune Medical Journal 2018;58(4):210-213
7PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOMDA SANTRAL KORNEA KALINLIĞININ OPTİK SİNİR BAŞI VE RETİNA SİNİR LİFİ TABAKASI İLE İLİŞKİSİNİN 3 BOYUTLU OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
ZEYNEP KAYAARASI ÖZTÜRKER
Haydarpaşa Numune Medical Journal 2018;58(4):205-209
8TANISI KONULMAMIŞ PLEVRAL EFÜZYONLARDA TEKPORT VİDEO YARDIMLI TORAKOSKOPİK CERRAHİNİN DİAGNOSTİK ETKİNLİĞİ
MUHARREM ÖZKAYA
Haydarpaşa Numune Medical Journal 2018;58(4):201-204
9ÜRİNER İNKONTİNANSI OLAN KADINLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE DENGE DEĞİŞİKLİKLERİ; PROSPEKTİF ÇALIŞMA
AHMET TAHRA, DUYGU KURTULUŞ, AHMET BİNDAYİ, BERKAN ŞİMŞEK, EYÜP VELİ KÜÇÜK, UĞUR BOYLU
Haydarpaşa Numune Medical Journal 2018;58(4):194-200
10HEMODİYALİZ HASTALARINDA VASKÜLER VE KARDİAK KALSİFİKASYON İLE OSTEOPOROZ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE RİSK FAKTÖRLERİNİN SAPTANMASI
ERGÜN PARMAKSIZ, FATMA NURHAN ÖZDEMİR ACAR
Haydarpaşa Numune Medical Journal 2018;58(4):187-193
11MESANE KANSERİ TEDAVİSİNDE AÇIK RADİKAL SİSTEKTOMİ VE ROBOT YARDIMLI RADİKAL SİSTEKTOMİ OPERASYONLARININ ONKOLOJİK VE FONKSİYONEL SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
RESUL SOBAY, AHMET TAHRA, UĞUR TOLGA ŞEN, FERHAT YAKUP SUÇEKEN, EYÜP VELİ KÜÇÜK, UĞUR BOYLU
Haydarpaşa Numune Medical Journal 2018;58(4):179-186
12KAYSERİ İLİNDEKİ HEKİMLERDE ÖKSÜRÜK VE SOĞUK ALGINLIĞI İLAÇLARININ ÇOCUKLARDA KULLANIM YAŞI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARI
CEM TURANOĞLU, AYŞENUR PAÇ KISAARSLAN, YASEMİN ALTUNER TORUN, BAHADIR İNAN
Haydarpaşa Numune Medical Journal 2018;58(4):173-178
13ÇOKLU İLAÇ İNTOKSİKASYONUNDA İNTRAVENÖZ LİPİD EMÜLSİYONU UYGULAMASI (OLGU SUNUMU)
VOLKAN HANCI, SERHAN BÜLENT YURTLU, UFUK ELMAS, IŞIL ÖZKOÇAK TURAN
Haydarpaşa Numune Medical Journal 2018;58(3):168-172
14PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİDE NADİR BİR KOMPLİKASYON: SEREBRAL İNFARKTÜS VE HEMİANOPSİ
ABDURRAHMAN İNKAYA, AHMET TAHRA, RESUL SOBAY, UĞUR BOYLU, EYÜP VELİ KÜÇÜK
Haydarpaşa Numune Medical Journal 2018;58(3):165-167
15PRESEPTAL SELLÜLİTLE KOMPLİKE OLAN SUÇİÇEĞİ OLGUSU
HATİCE DÜLEK, ŞULE NURŞAH AYATA, NARİN AKICI, ÇİĞDEM SAĞ, ZEHRA ESRA ÖNAL, ÇAĞATAY NUHOĞLU
Haydarpaşa Numune Medical Journal 2018;58(3):162-164
16İNTRAVEZİKAL BACİLLUS CALMETTE GUÉRİN UYGULAMASINDAN SONRA GELİŞEN NADİR KOMPLİKASYON: LOKAL İLERİ PELVİK İNFLAMASYON
SERKAN AKAN, AYTAÇ SAHİN, OZGUR HAKİ YUKSEL, AHMET URKMEZ
Haydarpaşa Numune Medical Journal 2018;58(3):158-161
17MENİERE HASTALIĞINDA KLİNİKOPATOLOJİK SONUÇLAR: 80 HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
MEHMET SÜRMELİ, ILDEM DEVECİ
Haydarpaşa Numune Medical Journal 2018;58(3):152-157
18THE İNCİDENCE OF SOLİTARY RECTAL ULCER SYNDROME İN PATİENTS UNDERGOİNG COLONOSCOPY
UFUK KUTLUANA
Haydarpaşa Numune Medical Journal 2018;58(3):146-151
19SLE (SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS) HASTALARINDA VEMP (VESTİBÜLER UYARILMIŞ MİYOJENİK POTANSİYEL) YANITLARI
AHMET BAKİ, AHMET ADNAN CIRIK, ÖZLEM PEHLİVAN, MUHAMMET YILDIZ
Haydarpaşa Numune Medical Journal 2018;58(3):142-145
20MEME KANSERİ NEDENİYLE TAMOKSİFEN KULLANAN HASTALARDA ENDOMETRİAL DEĞİŞİKLİKLERİN TRANSVAJİNAL POWER DOPPLER ULTRASON İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE ENDOMETRİAL ÖRNEKLEME İLE KARŞILAŞTIRILMASI
ÖNDER SAKİN, BÜLENT KARS, ORHAN ÜNAL, ENGİN ERSİN ŞİMŞEK, HALİM ÖMER KAŞIKÇI, ZEHRA MELTEM PİRİMOĞLU, ALİ DOĞUKAN ANĞIN, MUZAFFER SEYHAN ÇIKMAN
Haydarpaşa Numune Medical Journal 2018;58(3):137-141
Hepsini seç | Tümünü bırak | Seçimi çevir Seçili kayıtları:
Toplam 49 sonuç bulundu.
Bu arama sonuçlarını paylaşabilirsiniz:
Facebook'ta Paylaş