Toplam 23 sonuç bulundu.
Hepsini seç | Tümünü bırak | Seçimi çevir Seçili kayıtları:
1TAVŞAN KORNEASINDA YÜKSEK DOZ METİLPREDNİZOLONUN YANI SIRA OZON (O3) TEDAVİSİNİN HİPOKSİ İLE İNDÜKLENEBİLİR FAKTÖR-1 ALFA (HIF-LA) EKSPRESYONU ÜZERİNE ETKİSİ
YUSUF HAYDAR ERTEKİN, SEDAT ARİKAN, IHSAN KARABOGA
Family Practice and Palliative Care 2019;4(3):126-129
2PALYATİF BAKIM HASTASINA BAKIM VERENLERDE DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES DÜZEYİ: TANIMLAYICI-KESİTSEL TİPTE BİR ÇALIŞMA
SONGUL DURAN, SERAP KAYNAK, AYSE KARADAS
Family Practice and Palliative Care 2019;4(3):120-125
3ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARIN YEME TUTUMU İLE VÜCUT KOMPOZİSYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
HÜLYA ERTEKİN
Family Practice and Palliative Care 2019;4(3):115-119
4KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ FİZİKSEL AKTİVİTE DANIŞMANLIĞI VERİLEN HASTALARDA PEDOMETRENİN KAN BASINCINA ETKİSİ
YUSUF HAYDAR ERTEKİN
Family Practice and Palliative Care 2019;4(3):108-114
5TİP 2 DİYABET HASTALARININ HASTALIKLARI, TEDAVİSİ VE TEDAVİ YAN ETKİLERİ HUSUSUNDAKİ FARKINDALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
BANU TATAR, NİZAMEDDİN KOCAA, CANAN ERSOY
Family Practice and Palliative Care 2019;4(3):102-107
6PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN RUHSAL BOZUKLUK VE ANTİDEPRESANLARA YÖNELİK İNANÇ VE TUTUMLARI
ERHAN AKİNCİ, SEMA BUZRUL SONMEZ
Family Practice and Palliative Care 2019;4(3):96-101
7HİPERTANSİF HASTALARDA İLAÇ TEDAVİSİNE UYUM VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
BURKAY YAKAR, ASLİ AZAKOGLU KARACA, ERHAN ONALAN
Family Practice and Palliative Care 2019;4(3):89-95
8İNSİDENTAL TİROİD PAPİLLER KARSİNOMDA İNFLAMATUVAR HÜCRE ORANLARININ PREDİKTİF DEĞERİ
HUSEYİN AVNİ EROGLUA, SUNAY SİBEL KARAYOL, BULENT GUVENDİ, YASEMEN ADALİ
Family Practice and Palliative Care 2019;4(3):85-88
9TAVŞAN MODELİNDE EKSTREMİTE İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARINA OZON TEDAVİSİNİN ETKİSİ
BURAK KAYMAZ, GANİME COBAN, FERDİ GOKSEL, HUSEYİN TOMAN, UMUT HATAY GOLGEE, ERKAM KOMURCU
Family Practice and Palliative Care 2019;4(3):79-84
10GEBELİK VE TOKSOPLAZMOZ: RUTİN TARAMA YAPILMALI MI?
ESRA CİNAR TANRİVERDİ, ZULAL OZKURT, YASEMİN CAYİR, HAKAN USLU
Family Practice and Palliative Care 2019;4(2):74-78
11YAŞLI KADINLARDA KAS-İSKELET SİSTEMİ AĞRISIYLA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
FİLİZ MERYEM SERTPOYRAZ, YASEMİN KİLİC OZTURK, EYLEM GULSEN KİRBİYİK
Family Practice and Palliative Care 2019;4(2):69-73
12ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK HİZMETİ VEREN HASTANE ÇALIŞANLARININ MEVSİMSEL GRİP AŞISINA YÖNELİK YAKLAŞIMLARI
ILKNUR ESEN YİLDİZ, AYTEN YİLMAZ YAVUZ
Family Practice and Palliative Care 2019;4(2):62-68
13FEBRİL NÖBETLER: ATEŞ SONRASI NÖBET ZAMANSAL SIRALAMASININ BİR ÖNEMİ VAR MIDIR?
TURGAY COKYAMANA
Family Practice and Palliative Care 2019;4(2):57-61
14BİR KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİNDE HİPERTANSİYON VE OBEZİTE YAYGINLIĞI: KESİTSEL BİR ARAŞTIRMA
DİNCER ATİLA, ONUR DALGİC, YASEMİN KILIC OZTURK
Family Practice and Palliative Care 2019;4(2):51-56
15HEMODİYALİZ SIRASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SANATSAL VE SOSYAL FAALİYETLERİN HASTALARIN YAŞAM KALİTESİ, AĞRI, KAYGI DURUMLARI VE İNTRADİYALİTİK KOMPLİKASYONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
EZGİ AGADAYİ, FATİH DEDE, EZGİ COSKUN YENİGUN, SİMAL KOKSAL CEVHER, IRFAN SENCAN, ADEM OZKARA
Family Practice and Palliative Care 2019;4(2):46-50
16VAN İLİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN SERVİKS KANSERİNE İLİŞKİN BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
DİNCER ATİLA, FERHAT EKİNCİ, MEHPARE ALTAY
Family Practice and Palliative Care 2019;4(2):39-45
17SAĞLIK KURULU MEVZUATINDA SORUNLAR
MUHTESEM EROL YAYLA
Family Practice and Palliative Care 2019;4(1):36-38
18MEMEDE KİTLE ŞİKAYETİ OLAN HASTALARDA DEPRESYON VE ANKSİYETENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
SEHER MERCAN, IBRAHİM SOLAK, MEHMET ALİ ERYİLMAZ
Family Practice and Palliative Care 2019;4(1):31-35
19İNTERNET ORTAMINDAKİ MEME KANSERİ İLE İLGİLİ HASTA EĞİTİM MATERYALLERİNİN OKUNABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
NERGİS AKSOY, BETUL KOZANHAN, MEHMET ALİ ERYİLMAZ, MAHMUT SAMİ TUTAR
Family Practice and Palliative Care 2019;4(1):25-30
20SINIF TEKRARI YAPAN TIP ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISIZLIĞA BAKIŞLARI: NİTELİKSEL ARAŞTIRMA
HALİME SEDA KUCUKERDEM, ESRA MELTEM KOC, HUSEYİN CAN
Family Practice and Palliative Care 2019;4(1):15-24
Hepsini seç | Tümünü bırak | Seçimi çevir Seçili kayıtları:
Toplam 23 sonuç bulundu.
Bu arama sonuçlarını paylaşabilirsiniz:
Facebook'ta Paylaş