Toplam 15 sonuç bulundu.
Hepsini seç | Tümünü bırak | Seçimi çevir Seçili kayıtları:
1PALYATİF BAKIM MERKEZLERİNDE TEDAVİ GÖREN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
HUMEYRA ASLANER, ALİ RAMAZAN BENLİ, MEBRURE BEYZA GOKCEK, DENİZ AVCİ, OSMAN BASPİNAR
Family Practice and Palliative Care 2020;5(3):90-94
2KRİTİK BAKIM HASTALARI VE BAKIM VERENLERİNİN TRANSFER ANKSİYETESİ
MERVE BAT TONKUS, SİBEL DOGAN, ALİ TİMUCİN ATAYOGLU
Family Practice and Palliative Care 2020;5(3):82-89
3SARKOİDOZLU HASTALARDA PLAZMA PROTAŞİKİNİN-1 (TAC1) DÜZEYLERİ
CELALETTİN KORKMAZ, TURAN AKDAG
Family Practice and Palliative Care 2020;5(3):76-81
4TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HPV VE HPV AŞISI İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI
HACİ OZTURK SAHİN, OZGUR OZERDOGAN, MEHMET NURİ DURAN
Family Practice and Palliative Care 2020;5(3):69-75
5DİABETES MELLİTUSTA UYKU İLE METABOLİK FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİ
ZEYNEP ALTİN, BURCU BAYRAK
Family Practice and Palliative Care 2020;5(3):62-68
6ERKEN ADÖLESAN DÖNEMDE HERPES ZOSTER ENFEKSİYONU: İKİ OLGU SUNUMU VE TEDAVİ YAKLAŞIMININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
RAMAZAN CAHİT TEMİZKAN, NURCAN UNAL, MUHAMMET MESUT NEZİR ENGİN, ONDER KİLİCASLAN, KENAN KOCABAY
Family Practice and Palliative Care 2020;5(2):58-61
7HUZUREVİ ÇALIŞANLARININ ÜRİNER İNKONTİNANSA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYİ
SİNAN YENAL, AHU PAKDEMİRLİ, KERZİBAN YENAL
Family Practice and Palliative Care 2020;5(2):53-57
8OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK HASTALARINDA MİZAÇ, KARAKTER ÖZELLİKLERİ VE ALEKSİTİMİ
MEHMET FATİH USTUNDAG, PİNAR SEN GOKCEİMAM
Family Practice and Palliative Care 2020;5(2):45-52
9TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT COVID-19 SALGINI HAKKINDA BİLGİ, TUTUM VE KAYGILARI
BURKAY YAKAR, TURKKAN OZTURK KAYGUSUZ, EDİBE PİRİNCCİ, ERHAN ONALAN, YUSUF HAYDAR ERTEKİN
Family Practice and Palliative Care 2020;5(2):36-44
10TALK PLÖRODEZİSİN MALİGN VE PARAMALİGN PLEVRAL EFÜZYONDA ETKİNLİĞİ: 61 OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ
HASAN OGUZ KAPİCİBASİ
Family Practice and Palliative Care 2020;5(2):31-35
11KANSERLİ ÇOCUKLARIN ANNELERİNDE UYKU KALİTESİ, ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ULVİYE UCAR, RUHUSEN KUTLU, UMRAN CALİSKAN
Family Practice and Palliative Care 2020;5(1):24-30
12PALYATİF BAKIM HASTALARINDA BASINÇ ÜLSERLERİ İLE BAKIM VERENLERİN BİLGİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
YESİM KARAKAYA, HİLAL OZKAYA, E ZEYNEP TUZCULAR VURAL, ISİK GONENC
Family Practice and Palliative Care 2020;5(1):18-23
13SEPSİSLİ GERİATRİK HASTALARIN MORTALİTESİ İLE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE KABULÜNDEKİ C-REAKTİF PROTEİN, PROKALSİTONİN VE NÖTROFİL/LENFOSİT ORANININ İLİŞKİSİ
ISMAİL DEMİR, MUAMMER YUCEL
Family Practice and Palliative Care 2020;5(1):12-17
14HEKİMLERİN YAŞLILARA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
NİZAMEDDİN KOCA, MERAL SEFEROGLU
Family Practice and Palliative Care 2020;5(1):6-11
15GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA KEMİK MİNERAL DANSİTESİNİN HEMATOLOJİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ
ERHAN ONALAN, YUSUF GOKALP
Family Practice and Palliative Care 2020;5(1):1-5
Hepsini seç | Tümünü bırak | Seçimi çevir Seçili kayıtları:
Toplam 15 sonuç bulundu.
Bu arama sonuçlarını paylaşabilirsiniz:
Facebook'ta Paylaş