Türk Medline

İndekslenen Dergiler


Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası

Journal of Ankara University Faculty of Medicine
Kısa adı:J Ankara Univ Fac Med
Kategoriler:Genel Tıp
ISSN:0365-8104
Yayıncı:Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Girdiği indeksler:TR Dizin, Ebsco, Index Copernicus, Gale, ProQuest, CABI, Idealonline, J-GATE, Hinari, GOALI, ARDI, OARE, AGORA, Türkiye Atıf Dizini
Yayınlanma sıklığı:4
Yayınlandığı aylar:
Yayına başlama tarihi:1977
Dizinin kapsadığı yıllar:1999
Internet adresi:https://www.ankaratipfakultesimecmuasi.net/

   « Geri