Türk Medline
Dokran

İndekslenen Dergiler


İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi

Journal of Inonu University Health Services Vocational School
Kategoriler:Genel ve Dahili Tıp, Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
E-ISSN:2147-7892
Yayıncı:İnönü Üniversitesi
Editör:Zehra Deniz Çırak
Yayınlanma sıklığı:3
Yayınlandığı aylar:Mart, Haziran, Kasım
Dizinlenmeye başladığı yıl:2018
Internet adresi:http://dergipark.org.tr/inonusaglik

   « Geri