Türk Medline

İndekslenen Dergiler


Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Celal Bayar University Health Sciences Institute Journal
Kısa adı:CBU-SBED
Kategoriler:Genel ve Dahili Tıp, Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
E-ISSN:2147-9607
Yayıncı:Celal Bayar Üniversitesi
Editör:Ömer Tetik
Girdiği indeksler:TR Dizin
Yayınlanma sıklığı:4
Yayınlandığı aylar:Mart, Haziran, Eylül, Aralık
Yayına başlama tarihi:2015
Dizinin kapsadığı yıllar:2022
Internet adresi:https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbusbed

   « Geri