« Geri
YUMURTACI DAMIZLIK BILDIRCIN (COTURNIX COTURNIX JAPONICA) YEMLERİNE ÖĞÜTÜLMÜŞ ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ İLAVESİNİN VERİM VE KULUÇKA PERFORMANSI İLE YUMURTA KALİTESİNE ETKİSİ
SİBEL SİLİCİ, BERRİN KOCAOĞLU GÜÇLÜ, KANBER KARA
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - 2011;20(1):68-76
Erc. Ün,Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO, Kayseri

Bu çalışma, bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) rasyonlarına katılan öğütülmüş üzüm çekirdeğinin yumurta verimi, yem tüketimi, yemden yararlanma, yumurta kalitesi ve kuluçka performansına etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Toplam 144 adet, 12 haftalık Japon bıldırcını 3 tekrarlı 4 gruba ayrıldı. Bıldırcınlar 8 hafta boyunca temel yeme % 0 (kontrol), 0.5, 1 ve 1.5 oranında öğütülmüş üzüm çekirdeği ilave edilen yemlerle beslendi. Çalışmada yeme öğütülmüş üzüm çekirdeği ilavesinin (% 0.5, 1 ve 1.5) performans (yem tüketimi, yumurta verimi, yumurta ağırlığı, yemden yararlanma), yumurta kalitesi (Haugh birimi, yumurta özgül ağırlığı, yumurta kabuk kalınlığı, yumurta sarı rengi) ve kuluçka performansına (kuluçka randımanı, döllü yumurta oranı, çıkım gücü) etkisi belirlendi. Bıldırcın yemlerine % 0.5, 1 ve 1.5 oranında öğütülmüş üzüm çekirdeği ilavesinin yem tüketimi, yumurta verimi, yumurta ağırlığını etkilemediği (p>0.05), % 1 ve 1.5 oranında öğütülmüş üzüm çekirdeği ilavesinin ise yemden yararlanma oranını kontrole göre iyileştirdiği belirlendi (p<0.01). Yeme % 0.5, 1 ve 1.5 oranında öğütülmüş üzüm çekirdeği ilavesinin kontrole göre Haugh birimi, yumurta kabuk kalınlığı, yumurta özgül ağırlığı, yumurta sarı rengi, döllü yumurta oranı, çıkım gücü ve kuluçka randımanına önemli bir etkisi olmadı (p>0.05). Sonuç olarak, bıldırcın karma yemlerine % 0.5, 1 ve 1.5 oranında öğütülmüş üzüm çekirdeği ilavesinin verim ve kuluçka performansı ile yumurta kalitesine olumsuz bir etki yapmadığı, yemden yararlanmayı artırdığı belirlendi.

Facebook'ta Paylaş