« Geri
POLİKİSTİK OVER SENDROMLU HASTALARDA SERUM SKLEROSTİN VE DİCKKOPF-1 SEVİYELERİ
OGÜN BİLEN, YILDIZ BİLEN, MUSTAFA EROĞLU, HAKAN TÜRKÖN, YASEMİN AKDENİZ, MEHMET ASİK
Kocatepe Tıp Dergisi - 2022;23(3):252-256
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

AMAÇ: Polikistik over sendromu (PKOS), premenopozal kadınlarda en sık görülen endokrin patolojidir ve çeşitli sistemleri etkileyen karmaşık bir sendromdur. PKOS’un kemik metabolizması üzerindeki etkileri hakkında çok sayıda çalışma yapılmıştır, ancak PKOS’da osteoporoz riski konusundaki veriler çelişkilidir. Wingless-type mouse mammary tumor virus integration site (Wnt) yolu, kemik metabolizmasının düzenlenmesinde önemli rol oynar. Bu yolun inhibitörleri olarak Sklerostin (Scl) ve Dickkopf-1 (DKK1) son zamanlarda osteoporozun terapötik tedavisiiçin hedefler haline gelmiştir. Bu çalışma, PKOS’lu kadınlarda Scl ve DKK1 düzeylerini belirlemeyi amaçlamıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada PKOS tanısı konulmuş 36 kadın ve 35 sağlıklı gönüllü retrospektif olarak incelendi. Her iki grup, demografik, antropometrik, biyokimyasal parametrelerin yanı sıra Scl ve DKK1 seviyeleri açısından karşılaştırıldı. BULGULAR: Scl seviyesi, PKOS grubunda 42,68 ± 13,28 pg / mL ve kontrol grubunda 45,69 ± 11,79 pg / mL idi ve istatistiksel olarak benzerdi. DKK1 seviyesi, PKOS grubunda 1444,73 ± 611,30 pg / mL ve kontrol grubunda 1204,26 ± 660,88 pg / mL idi ve istatistiksel olarak benzerdi. PKOS grubunun vücut kitle indeksi (VKİ) ve bel/kalça oranı (BKO) değerleri, istatistiksel olarak anlamlı olmamasına rağmen, kontrol grubuna göre daha yüksekti. SONUÇ: Bu çalışma, PKOS’lu kadınlarla sağlıklı bireyler arasında, Scl ve DKK1 düzeyleri bakımından anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. Amenore PKOS olgularında kemik kaybına neden olsa da, hiperandrojenemi ve hiperöstrojeneminin kemik yoğunluğu üzerindeki olumlu etkileri dengeleyici bir unsur olarak kabul edilebilir.

Facebook'ta Paylaş