« Geri
İNTESTİNAL ENDOMETRİOZİS: NADİR BİR OLGU SUNUMU
Z MESUT YALIN KILIÇ, YASEMİN ÖZİN, SABİTE KAÇAR, TÜLAY TEMUÇİN, NURGÜL ŞAŞMAZ
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2008;7(2):114-117
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

Endometriozis, fonksiyonel endometriyal dokunun uterin kavite dışındaki ektopik alanlarda bulunmasıdır. Ektopik endometrium dokusu en çok pelvik organlar, overler, Douglas poşu, sakrouterin ligamentler, pelvik periton, rektovaginal septum ve serviksi tutmaktadır. Akciğerler, plevra, diyafragma, barsaklar, safra kesesi, böbrekler, üreterler, umblikus, cilt, santral sinir sistemi ve ekstremiteler gibi ekstrapelvik bölgelerde de görülebildiği bilinmektedir. İntestinal endometrioziste periyodik rektal kanama, pelvik ağrı, karın ağrısı, konstipasyon, diyare, şişkinlik en belirgin semptomlardır. Burada pelvik ağrı ve rektal kanama nedeni ile başvuran ve intestinal endometriozis teşhisi konulan hasta sunulmaktadır.

Facebook'ta Paylaş