« Geri
KANITA DAYALI TIP VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
FATMA ÖZLEM YILMAZ, ESRA MELTEM KOÇ, VİLDAN DUMAN ÇİL, RABİA KAHVECİ
Family Practice and Palliative Care - 2017;2(1):17-22
Department of Health Management, Faculty of Health Sciences, Selçuk University, Konya, Turkey

Kanıta Dayalı Tıp (KDT) hasta bakımı ile ilgili alınan kararlarda mevcut en iyi kanıtların dikkatli, şeffaf ve akılcı kullanımıdır. Sağlık bakımının daha karmaşık ve daha pahalı olduğu ve hasta beklentilerinin arttığı günümüzde optimal sonuç elde etmek, klinik uygulamalardaki farklılıkları azaltmak, daha kaliteli hizmet verebilmek ve etkin ve maliyet etkin bir sağlık hizmet kültürünü teşvik etmek için KDT’a gereksinim vardır. Kanıta dayalı tıp uygulamalarının sadece klinisyenleri değil aynı zamanda sağlık politikacılarını da yakından ilgilendirmektedir. Kanıta dayalı tıbbın öneminin artması ile birlikta sağlık politikası alanında “Kanıta Dayalı Sağlık Politikası” kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavram, sağlık politikacılarının topluma sunacağı sağlık hizmetinin amaç, yöntem ve içerik olarak düzenlenmesini, alternatifler arasından güncel veriler ışığı altında ortam koşullarının gözeterek karar vermesini ve toplum yararına politik hedefler belirleme ve açıklaması’ anlamına gelmektedir. Günümüzde kanıta dayalı sağlık politikalarının belirlenmesinde sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi önemli bir araç olmuştur. Bu derlemede kanıta dayalı tıbbın tanımı, unsurları ve bu uygulamaya neden ihtiyaç duyulduğundan bahsedilerek, kanıta dayalı sağlık politikalarının en önemli araçlarından biri olan sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi ele alınacaktır.

Facebook'ta Paylaş