« Geri
PERİODONTAL VE SİSTEMİK HASTALIKLAR: EREKTİL DİSFONKSİYON
HASAN HATİPOĞLU, ŞAHİN KABAY
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - 2022;17(3):210-217
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye

Periodontal hastalıklar toplumda yaygın bir şekilde görülmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarla periodontal hastalıkların sistemik hastalıklara, benzer şe¬kilde sistemik rahatsızlıkların da periodontal hastalıklara katkıda bulunabileceği bilinmektedir. Periodontal hastalıklar ve sistemik hastalıklar arasındaki bu iki yönlü ilişki son yıllarda dikkat çekici bir şekilde araştırmalara neden olmuştur. Bu konulardan biri de erektil disfonksiyondur. Periodontal hastalıkların erektil disfonksiyon ile ilişkisi ilgi çekicidir. Farklı etyolojiye sahip olan erektil disfonksiyonda periodontal hastalıkların etkisi son dönemde sıkça araştırılmıştır. Bu geleneksel derlemede, tedavi sağlayıcılara periodontal hastalıkların genel özellikleri, erektil disfonksiyonun genel özellikleri ve birbiri ile olan ilişkiler üzerinde durulacaktır.

Facebook'ta Paylaş