« Geri
ERİŞKİN TİP C DİSTAL HUMERUS KIRIKLARINA OLEKRANON OSTEOTOMİSİ VE PARALEL PLAK UYGULAMASININ ORTA DÖNEM SONUÇLARI
İSMET BİLGİ, FERDİ SARI, HALİL BÜYÜKDOĞAN, CİHAN SEVİM, CEMİL ERTÜRK
Acta Medica Alanya - 2018;2(2):75-80
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı AO tip C distal humerus kırığı tanısıyla cerrahi tedavi uygulanan erişkin hastanın orta dönem sonuçlarını değerlendirmektir. Hastalar ve Yöntem: Geriye dönük çalışmamızda, AO tip C distal humerus kırığı tanılı 20 hastaya (12 kadın, 8 erkek, ortalama yaş 44.3) posterior yaklaşım ile olekranon chevron tipi osteotomi ve Paralel Plak Vidayla tespit uygulandı. Olguların ortalama izlem süresi 74 aydı (56-94 ay). Olguların son kontrollerinde hareket aralığı ölçümü, Mayo Elbow Performance Score (MEPS) ve the Disabilities of the Arm Shoulder and Hand (DASH) score ile fonksiyonel değerlendirme yapıldı. Bulgular: MEPS ile değerlendirmede kategorik olarak; 6 olgu çok iyi, 10 olgu iyi, 2 olgu orta, 2 olgu kötü sonuç olarak belirlendi. Hastaların hareket aralığına bakıldığında ortalama fleksiyon 125.3°, ortalama ekstansiyon kaybı ise 13.8° idi. Hastaların %75’inde hareket açıklığı, fonksiyonel hareket açıklığı olarak kabul edilen 30°-130° veya üzerindeydi. DASH anketine göre ortalama skor 7.2 olarak belirlendi. Radyolojik olarak orta dönemde hiçbir hastada dirsekte artroz bulgusu ve implant gevşemesi tespit edilmedi. Sonuç: AO tip C distal humerus kırıklarında olekranon osteotomisi ve paralel plak vida ile tespitin kabul edilebilir bir cerrahi teknik olduğu söylenebilir.

Facebook'ta Paylaş