« Geri
ÇEŞİTLİ RESTORATİF MATERYALLERİN YÜZEY SERTLİK DEĞERLERİ ÜZERİNE GAMA RADYASYONUN ETKİSİ
OSMAN GÖKAY, HÜSEYİN BORA, ARZU MÜJDECİ, ÇAĞLAR YOLDAŞ
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - 2000;27(3):305-309
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Konservatif Diş Tedavisi BD

Bu çalışmada çeşitli terapötik dozlarda uygulanan gama radyasyonun bir kompozit rezin (Charisma), bir poliasit modifiye kompozit rezin (Dyract), bir rezin modifiye cam ionomer siman (Vitremer) ve bir amalgamın (Cavex) yüzey sertliği üzerine etkisi değerlendirildi. Pleksiglas kalıplar kullanılarak imalatçı firma önerileri doğrultusunda her bir restoratif 'materyale ait 5 mm çapında ve 2 mm yüksekliğinde toplam 30'ar adet silindirik örnekler hazırlandı. Daha sonra örnekler 24 saat distile suda bekletildi. Her bir restoratif materyale ait 6'şar örnek radyasyona maruz bırakılmadı (kontrol grubu). Fakat her bir restoratif materyale ait 6'şar örneğe 2,10, 50 ve 80 Gy dozlarında gama radyasyon uygulandı. Örneklerin yüzey sertlik ölçümleri Barcol yüzey sertlik ölçüm cihazı ile yapıldı. Ölçümlerin ortalamaları istatistiksel olarak Varyans analizi ve Duncan testi ile değerlendirildi. Radyasyon uygulaması ile yüzey sertlik değerleri arttı, bu artışlar linear olarak gama radyasyon dozuna bağlı olmakla birlikte sadece Vitremer'in bazı grupları arasında istatistiksel olarak önemliydi. Bu çalışmanın sonuçları gama radyasyon uygulamasının restoratif materyallerin yüzey sertliği üzerine zararlı bir etkisi olmadığını ortaya koydu.

Facebook'ta Paylaş