« Geri
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇALIŞANLARINDA KİLO DEĞİŞİMİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
ESRA PEKTAŞ, YASEMİN ÇAYIR, ZAHİDE KOŞAN
Family Practice and Palliative Care - 2017;2(2):1-4
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Erzurum, Türkiye

Giriş: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de fazla kilo ve obezite önemli bir halk sağlığı sorunudur. Türkiye’de erişkinlerin %37’sinin fazla kilolu, %32’sinin ise obez olduğu tahmin edilmektedir. Kilo değişimine etki eden birçok faktör olabilir. Bu çalışmada bir üniversite hastanesi çalışanlarının kohortunda kilo değişimine etki edebilecek faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmamıza Nisan 2015-Ocak 2016 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışan 229 kişi katıldı. Katılımcıların sosyodemografik verileri, uyku ve yeme düzenleri ve fiziksel aktivite düzeyleri ile 6 ay boyunca üç defa (0, 3, 6. ay) 24 saatlik besin tüketimi bilgileri ve antropometrik ölçümleri alındı. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 31, 6±9, 6 yıldı. Katılımcıların %52’si evli, %55, 5’i üniversite mezunu, %16, 6’sı doktordu. Başlangıçta çalışanların %10, 9’u obez, %66’sı fazla kiloluydu. Altı aylık takip sonunda katılımcıların %51, 5’i aynı kiloda seyretti. Ortalama 0, 2±2 kg alındı, BMI 24, 3 kg/m2’den 24, 5 kg/m2’ye ve yağ oranı %23, 1’den %23, 6’ya çıktı. Kilo verenlerin günlük toplam alınan kalorinin ortalama %15, 3’ünü protein, %41, 3’ünü yağ ve %43, 5’ini karbonhidrattan aldığı görüldü. Kilo alanların ise üç besin öğesinden verenlere göre daha fazla tükettiği görüldü (p<0, 05). Düzenli spor yapanların ortalama 0, 3 kg verdiği ve bel çevresinin ortalama 2, 3 cm azaldığı görüldü. Başlangıçta normal kiloda olan bireylerin 6 aylık takip sonunda ortalama 0, 4±1, 8 kg alırken; obez olan bireylerin 0, 2±1, 8 kg verdiği görüldü (p=0, 09). Altı aylık takiplerde kilo verenlerin alanlara göre ortalama uyku süresi daha fazlaydı (sırasıyla 8±1, 9 saat ve 7, 2±1, 9 saat, p<0, 05). Sonuç: Çalışmamızda uyku süresi ve besin öğesi alımı ile kilo değişimi arasında ilişki olduğu saptandı. Bununla birlikte, cinsiyet, medeni durum, sigara içme durumu, yemek yeme düzeni, fiziksel aktivite durumu, spor yapma durumu, günlük kalori ihtiyacından fazla kalori alıp almama ile 6 aylık takiplerdeki kilo değişimi arasında ilişki olmadığı tespit edildi. Daha uzun süreli ve kilo alımına ve vermeye etki edebilecek başka faktörlerin de araştırıldığı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Facebook'ta Paylaş