« Geri
PEDİATRİK ENÜREZİS NOKTÜRNA HASTALARINDA ADENOTONSİLLEKTOMİ CERRAHİSİNİN ETKİNLİĞİ
MUHAMMED GAZİ YILDIZ, ALİ ERDAL KARAKAYA, GÖKHAN GÜLER, İSRAFİL ORHAN, İRFAN KARA, SAİME SAĞIROĞLU, NAGİHAN BİLAL, ADEM DOĞANER
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - 2022;17(3):160-164
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları AD, Kahramanmaraş, Türkiye

Amaç: Çalışmanın amacı adenotonsiller hipertrofi (ATH) nedeni ile adenoidektomi ve/veya tonsillektomi operasyonlarının Enürezis Noktürna (EN) üzerin¬deki etkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Adenoidektomi ve/veya tonsillektomi operasyonu uygulanmış olan 94 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastalarda EN sıklığı ve operasyon sonrası düzelip düzelmediği araştırıldı. BULGULAR: Ortalama yaş 9.59±2.04 yıl idi. adenoid vegetasyon (AV) sorunu olan grupta EN hasta sayısı fazla idi. Cerrahi öncesi hastaların 73’ünde EN tespit edildi. Operasyon sonrası 63 hastada tam iyileşme,10 hastada kısmi iyileşme söz konusu idi. Gruplar arası EN iyileşmesi ile ilgili istatistiksel açıdan anlamlı farklılık yoktu. SONUÇ: Multidisipliner yaklaşım gerektiren EN tedavisinde ATH cerrahi prosedürleri etkin olabilmektedir. Bu nedenle, EN semptomları olan hastalarda üst solunum yolu obstrüksiyonuna ait şikayetlerin sorgulanması ve semptomu olan çocuklara yapılacak doğru cerrahi prosedür tedavini önemli bir basamağı oluşturabilir.

Facebook'ta Paylaş