« Geri
COVİD-19 PANDEMİSİ KOŞULLARI DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU VE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANISI OLAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİ ETKİLEDİ Mİ?
ECE YAZLA, AZAD ASAFOV, FUNDA OĞUZ
Hitit Medical Journal - 2022;4(3):104-110
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çorum, Türkiye

Giriş: Çocukların dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ya da otizm spektrum bozukluğu hastalıkları olduğunda annelerinin yaşam kalitelerinin azaldığı, bakım veren yüklerinin arttığı bildirilmiştir. Biz koronavirüs pandemisi boyunca otizm spektrum bozukluğu ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuklar ile ruhsal açıdan sağlıklı çocukların annelerindeki psikososyal etkilenme, yaşam kalitesi ve bakım veren yükü değişikliklerini araştırmayı amaçladık. Yöntem: Dahil edilme kriterlerine uygun annelere, araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan veri ve anket formları https://docs.google.com/forms linki ile gönderildi. Bulgular: Çalışmamıza 139 anne dahil edildi. Bunlardan 59’u sağlıklı, 32 si dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı ve 48’i otizm spektrum bozukluğu tanılı çocuğa sahipti. Üç grupta da pandemi sürecinde yaklaşık her üç anneden biri çocuklarının bakımları ile ilişkili kendisini daha fazla yük altında ve her beş anneden biri çocukları ile birlikte iken kendisini daha fazla kısıtlanmış hissettiğini bildirmiştir. Tüm grupların yaşam kalitelerinin önemli oranlarda (%44, 1, %46, 9 ve %37, 5) azaldığı bulunmuştur. Sonuç: Biz pandemi döneminde otizm spektrum bozukluğu ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı çocukların annelerinin sağlıklı çocuk annelerinden daha fazla etkilenmemiş olmalarını, pandemi öncesi maruz kaldıkları stresin oluşturmuş olabileceği sistemik duyarsızlaştırmaya bağlı olabileceğini düşündük. Bulgularımız yaşamları daima pandemidekine benzer kısıtlılıklar ve izolasyon ile geçen, psikiyatrik hastalığı olan çocuk annelerinin yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek, çocukların tedavileri aşamasında annelere de destek verilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Facebook'ta Paylaş