« Geri
KENELER İÇİN ÇIKMAZ SOKAK: DIŞ KULAK YOLU
RAMAZAN YAVUZ, HATİCE BOZKURT YAVUZ
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi - 2021;29(4):293-296
Clinic of Otorhinolaryngology, Şebinkarahisar State Hospital, Giresun, TURKEY

Kene gibi canlı yabancı cisimler nadiren dış kulak yolunda veya timpanik membranda görülebilir. Keneler birçok hastalığa neden olabilir. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), etkili tedavisinin olmaması nedeniyle kenelerin neden olduğu ülkemizde görülen en önemli hastalıklardan biridir. Dış kulak yolundaki keneler KKKA nedeniyle hayatı tehdit eden bir duruma dönüşebilir. Kenelerin çıkarılma şekli hastalık riski açısından önemlidir. Bu yazıda, 2 hastanın dış kulak kanalından ve bir hastanın kulak zarından çıkarılan kene vakalarını sunduk. Bu makale aynı zamanda dış kulak yolundan keneleri çıkarma tekniğini de açıklamaktadır. Ayrıca kenelerin neden olduğu KKKA hastalığına dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Diğer canlı yabancı cisimlerde kullanılan alkol vb. solüsyonların dökülmesinin hastalık riskini artıracağına dikkat çekilmektedir.

Facebook'ta Paylaş