« Geri
ADALİMUMAB’IN FARELERDE DENEYSEL BEYİN HASARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
MEHMET YALCİN GUNAL, SEYDA CANKAYA, SUKRU BURAK TONUK, EKREM MUSA OZDEMİR, AYSE ARZU SAYIN SAKUL
Acta Medica Alanya - 2019;3(3):306-310
Department of Physiology, School of Medicine, Alanya Alaaddin Keykubat University, Antalya, Turkey

Amaç: “TNF-alfa inhibitörü Adalimumab’ın, anti-inflamatuvar etkisi nedeniyle inflamasyonla ilişkili nöronal hasarı etkileyebileceği” hipotezine dayanarak adalimumab’ın nöroprotektif rolünü araştırmayı amaçladık. Metotlar: Adalimumab’ın etkilerini araştırmak için soğuk travma modelini kullanarak farelerde beyin hasarı oluşturduk ve krezil viyole boyasıyla hücre sağ-kalım/ölüm oranları ile görüntü analiz sistemi ile hesaplanan infarktüs/ödem hacmini değerlendirdik. Bulgular: Verilerimiz infarkt ve ödem hacminde azalma eğilimi göstermesine rağmen istatistiksel olarak anlamlı değildir. Sonuç: Bildiğimiz kadarıyla çalışmamız adalimumab’ın hasarlı nöronlar üzerindeki nöroprotektif etkisini değerlendiren ilk çalışmadır.

Facebook'ta Paylaş