« Geri
GENÇ KUŞAK VE ANNE BABALARDA DEPRESYON SIKLIĞI
MERYEM FIRAT, GÜLSÜN AYRAN, ROJDA YARGUCI, DİLAN YAVAŞ, ELİF BALKİS, HELİN GÜRKAN
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi - 2022;25(2):63-68
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye

Amaç: Bu araştırma genç kuşağı oluşturan bireylerin ve onların anne babalarının depresyon sıklığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. YÖNTEMLER: Araştırmanın evrenini Türkiye’de bulunan genç kuşak ve onların anne babaları oluşturmaktadır. Örneklemini ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler, arkadaşları, kuzenleri, akrabaları ve her birinin anne babaları oluşturmuştur. Veriler 814 aileden (814 genç birey, 814 anne ve 814 baba olmak üzere toplamda 2442 kişi) toplanmıştır. Güz dönemi final haftasında öğrencilere kişisel bilgi formu ve Beck Depresyon Ölçeğinden oluşan formlar dağıtılmış, 2 hafta süre tanınmıştır. Eve giden her bir genç bireyin kendisinin annesinin ve babasının formları ayrı ayrı doldurması istenmiştir. Aynı uygulamayı genç bireyin kendi yaşlarında olan arkadaş/kuzen/akraba ve onların anne babalarına da yaptırması istenmiştir. Elde edilen veriler, SPSS paket programı ile değerlendirilmiştir. BULGULAR: Genç bireylerin yaş ortalaması 20,40 ± 1,79, annelerin yaş ortalaması 46,65 ± 6,00 ve babaların yaş ortalaması 50,77 ± 5,87 olarak bulunmuştur. Depresyon puan ortalamaları incelendiğinde ise genç bireylerin 10,63 ± 8,12 puan, annelerinin 11.88 ± 7.68 puan ve babaların 9,50 ± 6,69 puan aldığı bulunmuştur. Ayrıca gençlerin ve anne-babalarının depresyon puan ortalamaları arasında yapılan korelasyon analizi sonucunda pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir (P = ,000). SONUÇ: Araştırma kapsamına alınan gençlerin, annelerinin ve babalarının hafif düzey depresyona sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Facebook'ta Paylaş