« Geri
KARACİĞER NAKLİ SONRASI MİKOFENOLAT MOFETİLE BAĞLI KOLİT: OLGU SUNUMU
ZEYNEP EBRU ESER, SERKAN YARAŞ, BÜNYAMİN SARITAŞ, FEHMİ ATEŞ, ENGİN ALTINTAŞ, EBRU SERİNSÖZ, ORHAN SEZGİN
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2013;12(2):74-77
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Mersin

Karaciğer nakli sonrası ishal sık olarak izlenmektedir. İshal gelişmesinden enfeksiyöz ajanlar ve nakil sonrası kullanılan immünsüpresif ajanlar sıklıkla sorumlu tutulmaktadır. Burada mikofenolat mofetil kullanımı sonrası ishal gelişen ve kolit saptanan bir olguyu sunacağız.

Facebook'ta Paylaş