« Geri
SAĞLIK HİZMETLERİNDE INFORMAL ÖDEMELER: LİTERATÜR DERLEMESİ
DOĞANCAN ÇAVMAK, SAİT SÖYLER, CENK TEKER
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi - 2019;6(2):153-163
Tarsus Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tarsus/Mersin

GİRİŞ: Sağlık sistemleri, ekonomik sistemlerden doğrudan etkilenen birer alt sistem olup ülkelerin ekonomik sistemleri değiştikçe sağlık sistemleri de değişebilmektedir. Ekonomik sistemin ne olduğuna, bu sistemin sağlık sistemine nasıl etki ettiğine bakılmaksızın, sağlık sistemlerinde çözülmesi gereken temel sorunun başında sağlığa erişim, adalet, hakkaniyet, kalite gibi konular gelmektedir. Sistemler, bu tür sorunların çözümüne uzak kaldıkça sistemde yer alan bireyler kendi yöntemlerini sistemdeki açıkları gidermek amacıyla uygulamaya başlamaktadır. Bu anlamda informal ödemeler, hem sağlık çalışanları hem de sağlık hizmeti tüketicileri için bu tür zayıflıkların kullanılması açısından birer araç olarak görülebilmektedir. AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, sağlık sistemlerinde erişim ve kaliteli hizmet alma noktasında çeşitli adaletsizliklere ve sistemin yozlaşmasına neden olabilen informal ödemelere ilişkin bir çerçeve çizilmesidir. YÖNTEM: Çalışmada yöntem olarak, sistematik literatür taraması yöntemi yeğlenmiş, derlemeye kabul edilme ölçütlerini sağlayan toplamda 20 çalışma incelenmiştir. BULGULAR: Çalışmada, informal ödemelerin özellikle post-komünist ülkelerde ve gelişmişlik düzeyi düşük olan ülkelerde yüksek bir yaygınlık oranına sahip olduğu belirlenmiş ve bunun nedenleri irdelenmiştir. SONUÇ: İnformal ödemelerin kayıt altına alınabilmesi için birtakım çalışmaların gerçekleştirilmesi ve Türkiye’de atılan adımların sonuçlarının izlenebilmesi için informal ödemelerle ilgili derinlemesine çalışmaların yapılması önerilebilir.

Facebook'ta Paylaş