« Geri
HEMODİYALİZ TEDAVİSİ ALAN BİR HASTANIN ROY ADAPTASYON MODELİNE DAYALI HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI: OLGU SUNUMU
ÖZLEM ÖZDEMİR
Nefroloji Hemşireliği Dergisi - 2022;17(2):75-82
Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kırklareli, Türkiye

Hemodiyaliz tedavisi bireylerin yaşam şeklini, fizyolojik gereksinimlerini, psikolojik durumlarını, sosyal rollerini ve benlik algısını etkilemektedir. Hemodiyaliz tedavisi alan hastalar tedavi, diyet, sıvı ve tuz kısıtlaması, sosyal rol, sosyal yaşam gibi alanlara uyum sağlamada güçlük yaşamaktadır. Roy Adaptasyon Modeli hastaları fizyolojik alan, benlik kavramı alanı, rol fonksiyon alanı ve birbirine bağlanma alanı içinde değerlendirmekte ve uyumlarına odaklanmaktadır. Bu model hemodiyaliz tedavisi alan bireylere bütüncül bir yaklaşım sağlayarak uyumlarını artırmaktadır. Bu olgu sunumunda düzenli hemodiyaliz tedavisi alan bir bireyin hemşirelik bakımını Roy Adaptasyon Modeline dayalı olarak sunmak amaçlandı.

Facebook'ta Paylaş