« Geri
MULTİPL MYELOM VE PRİMER BİLİYER SİROZ BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU
FATİH TEKİN, GÜRBÜZ GÖRÜMLÜ, GÜL YÜCE, SALİHA SOYDAN, ÖMER ÖZÜTEMİZ, TANKUT İLTER
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2008;7(2):111-113
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir

Primer biliyer siroz intrahepatik safra kanallarında nonsüpüratif destrüksiyonla karakterize kronik, kolestatik, otoimmün bir karaciğer hastalığıdır. Otoimmün hastalıklarla malignitelerin, özellikle de lenfoproliferatif hastalıkların birlikte görülebildiği bilinmektedir. Ancak primer biliyer siroz ve multipl myelom birlikteliği oldukça nadirdir. Bu yazıda primer biliyer siroz ve multipl myelom beraberliği gösteren bir olgu sunulmuştur.

Facebook'ta Paylaş