« Geri
MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN ADLİ OLGULARIN ÖZELLİKLERİ
NURSEL GAMSIZ BİLGİN, HAKAN CANBAZ, ERTAN MERT
Adli Bilimler Dergisi - 2004;3(4):0-0
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD.

Giriş ve Amaç: Kişiler, kasıtlı, istemli, tedbirsiz, dikkatsiz veya ihmalkar davranışlar nedeniyle beden ve/veya akıl sağlığı bozulması durumunda adli olgu olarak değerlendirilirler. Tanımdan da anlaşıldığı gibi insan unsurlu olan bu davranışların ekonomik ve sosyal boyutları oldukça ağırdır. Acil servise başvuran adli olguların özelliklerini belirleyerek, yöre haklını bilinçlendirmeye, adli olgu sayısını azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak, aynı zamanda hekimlerimizin adli olgularda tıbbi ve hukuki sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmelerini sağlayarak eğitimlerine katkıda bulunmaktır. Gereç ve Yöntem: 26.01.2002-01.06.2003 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin yeni açılan Acil servisine başvuran adli olgular çalışma kapsamına alındı ve olguların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Tanılar; yaş, cinsiyet, orijin, yatırıldığı klinik, adli raporlarına göre gruplandırıldı. Bulgular: Acil servise başvuran olguların 833 (%3,34)'ü adli olgu olup, %63 (525)'ü erkek %37 (308)'si kadın ve E/K oranı 1.7'di. Künt travmatik yaralar 530 olgu (%63,6) ile ilk, entoksikasyonlar 124 (%14,9) olgu ile ikinci, kesici-delici alet yaraları 86 olgu (%10,3) ile üçüncü sırada yer almaktaydı. Acil servise başvuran hastalarımızın 409'u ayaktan tedavi olurken, 374'ü servislere yatırılmış ve yatarak tedavi olan 374 hastadan 23'ü ex olmuştu. Ortalama yatış süreleri 4.9±5.58 gündü. Sonuç: B asit önlemler alınarak adli olguların azalacağı dolayısıyla ekonomiye katkısı olacağı konusunda toplumun ve bireylerin bilinçlendirilmesine yönelik eğitimler verilmesinin önemli ve gerekli olduğunu düşünmekteyiz.

Facebook'ta Paylaş